Trygghet och säkerhet

Trygghet, säkerhet och kvalitet är våra hörnstenar. Solforsen är en låst verksamhet för att obehöriga inte ska kunna tillträda. Det finns trygghetslarm som kopplas direkt till larmcentral, byggnaden har ett yttre skalskydd i form av förstärkning av fönster och dörrar samt dörrlarm.

Anställd personal finns på plats dygnet runt. Säkerhetstänket innebär att den enskilde medverkar till sin egen och de medboendes säkerhet. Personalen på Solforsen håller säkerhetssamtal tillsammans med den skyddsökande - information om vikten av säkerhetstänk: att ej röja vistelseadress till någon, stänga av sociala medier, byta telefon/telefonnummer, adressändra, ansöka om sekretessmarkering. I säkerhetssamtalet inkluderas även de medföljande barnen. Säkerhetsåtgärder, hot- och riskbedömning som föreligger uppdateras ständigt då ny information kan tillkomma som kan påverka hotbilden.

Inför varje placering genomför vi en placeringsutredning för att säkerställa att vi kan tillgodose de individuella behoven. Solforsen upprättar en genomförandeplan tillsammans med den skyddssökande, utifrån den placerande socialtjänstens vårdplan. Genomförandeplanen ska tydliggöra för den skyddssökande, socialnämnden och det skyddade boendet vad som ska göras, av vem, när och hur.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Föreståndare
0550-651 58

Solforsen: 070-673 50 85 (dygnet runt)

Maila oss gärna via E-post: 
solforsen@storfors.se

Senast publicerad av Minna Rudnick 2020-09-29