Logotype för Storfors kommun

Avgifter och regler

Avfallshanteringen styrs av en mängd regler bland annat kommunala föreskrifter.

Kommunen är skyldig att ordna system för hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Hämtningen finansieras genom en särskild avfallstaxa som betalas av brukarna.

Kommunen har ganska stor frihet att själv bestämma hur man vill samla in och hantera hushållsavfallet. Regler för hanteringen är en del av den kommunala avfallsplanen som beslutas av kommunfullmäktige.

Karlskoga Energi & Miljö ansvarar för avfall och återvinning för Storfors. Se taxa och avfallsplan i länkarna till höger.

Senast publicerad av Oskar Eklöf