Logotype för Storfors kommun

Invasiva växter

Invasiva växter tar över och konkurrerar ut våra inhemska växter, vilket hotar den biologiska mångfalden. Du kan hjälpa till att rapportera förekomster av invasiva arter.

I Storfors är det främst fyra invasiva växter som du ska hålla utkik efter: jätteloka, jättebalsamin, parkslide och lupiner. Du kan läsa mer om dem längre ner på sidan.

För två av växterna, jätteloka och jättebalsamin, säger lagstiftningen att alla markägare måste bekämpa dem och arterna får inte sprida sig vidare.

Det innebär att till exempel kommunen har ansvar för sina marker, men också att privatpersoner och företag som äger mark har ansvar att dessa två invasiva växter inte kan sprida sig.

Läs mer i metodkatalogen (invasivaarter.nu) Länk till annan webbplats.

Hantera invasiva växter

Är du markägare och har invasiva växter på din mark, även om det är en villatomt så är du ansvarig att de inte sprids vidare.

Så gör du för att minimera risken för spridning:

  • Invasiva växter ska alltid läggas i väl förslutna säckar och tas till återvinningscentralen på Uddvägen 4. Observera att växterna skall vara väl förpackade även vid transport.
  • Lägg säckarna i kärl märkta med Invasiva växter, som är placerade vid komposten.
  • Har du stora mängder invasiva växter kontakta gärna Mosseruds återvinningscentral på 0586-750 199 innan, så hjälper de till att hitta en bra lösning hur du kan lämna ditt avfall på återvinningscentralen i Storfors.
  • Invasiva växter får inte kastas bland kompost eller ris på återvinningscentralen.
  • Släng aldrig i naturen, komposten eller trädgårdsavfallskärlet.

FILM: Så tar du hand om avfallet - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Läs mer om säker avfallshantering för att undvika spridning av invasiva växter Länk till annan webbplats.

Återvinningscentralen i Storfors Kommun Länk till annan webbplats.

Rapportera arter

Är du inte markägare kan du ändå bidra i arbetet genom att rapportera invasiva växter.

Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen av invasiva främmande arter, framför allt på nya platser.

Film: Så rapporterar du invasiva arter - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer: Rapportera invasiva främmande arter (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

* Kan bli tre meter hög

* Har ihålig stjälk

* Är flockblommig

* Har stora tandade blad

* Har hälsofarlig växtsaft, kan orsaka brännskador speciellt i samband med solljus

Hantering:

* Nedklippning eller bortgrävning

* Använd skyddsutrustning mot stänk av växtsaft

* Uppsamling sker i dubbla plastsäckar som lämnas i container på återvinningscentralen

* Bevakning av platsen under minst sju år

Film från Naturvårdsverket - så bekämpar du jätteloka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Collage jätteloka

Jätteloka i olika stadier.

* Kan bli 50 till 120 cm hög

* Bladen har långa bladskaft med 9-18 lansettlika småblad

* Blommor i en lång klase som är 6 till 40 cm

* Blomfärgen varierar men är vanligen blå, lila eller rosa (finns även vita)

* Producerar upp till 1000 frön per planta och fröna kan överleva i marken upp till 70 år

Hantering:

* Slå av blomställningarna innan blomning Vid mindre bestånd, gräv eller dra upp hela plantor med rot

* Återkom till samma område senare under säsongen och även följande år

* Växtmaterialet bör avlägsnas för att förhindra att växtplatsen blir för näringsrik

Läs mer om lupiner - blomsterlupin (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Bilder på Lupiner.

Blomsterlupin i olika stadier.

* 1,5-2 meter hög

* Växer i stora bestånd

* Rosa blommor

* Bladen har sågade kanter

* Grov ihålig stjälk

Sprids via ivägslungade frön

Hantering:

* Rotdragning före blomning, senast i juni

* Klippning före blomning

* Bevakning av platsen under minst två år

Film från Naturvårdsverket om invasiva växter - Så tar du bort jättebalsamin Länk till annan webbplats.

Bilder på jättebalsamin.

Jättebalsamin i olika stadier.

* Stora ljusgröna blad med spets

* Bambuliknande ihåliga stjälkar

* Skira vita blommor i klasar

* Kan växa tio cm per dygn

* Mycket livskraftig och besvärlig växt

* Växtdelar kan slå rot och bilda nya plantor

0,02 g rotbit räcker för att bilda ny planta

Hantering:

Bekämpas i flera år

Grävning rekommenderas inte

Kapning minst fyra gånger under tillväxtsäsongen för att begränsa spridning

Knäck stjälkar och täck med duk och jordmassor

Film från Naturvårdsverket om invasiva växter – så hanterar du parkslide Länk till annan webbplats.

Läs mer om bekämpning av parkslide (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Bilder på parkslide.

Parkslide i olika stadier.

Senast publicerad av Eva Wiklund