Bygglov

Drop in för bygglov är inställt

Karlskoga kommun har beslutat att ställa in drop in för bygglovsfrågor tills vidare. Detta görs som en extra försiktighetsåtgärd på grund av de rådande omständigheterna med coronaviruset.

Har du frågor gällande bygglov under dessa veckor kan du som alltid kontakta Servicecenter.

Färdiga ansökningar kan skickas in till kommunen eller lämnas i brevlådan utanför Skrantahöjdsvägen 35.

Kontakt

Telefon Servicecenter: 0586-610 00

Postdress:
Karlskoga kommun
Bygg- och miljökontoret, 13
691 83 Karlskoga

Nya regler för komlementbostadshus från och med 1 mars 2020

Läs mer om de nya reglerna här>länk till annan webbplats

För dig som vill bygga nytt eller bygga om krävs bygglov. Bygglovet är ett skriftligt tillstånd för att du ska få bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar av hela eller delar av byggnaden. Du behöver bygglov och startbesked innan du får börja bygga eller riva, oavsett om du är privatperson eller företagare.

 

Har du frågor om bygglov

Välkommen att ställa dina frågor om bygglov genom att ringa eller maila till servicecenter i Karlskoga kommun:

Telefon: 0586 – 610 00
E-post: kommun@karlskoga.se

Från vecka 36 startar vi upp drop in igen, på tisdagar mellan 10 och 12, på Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga.

Tips till dig som är i startgroparna med ditt bygge

Ansök och anmäl i god tid innan du planerar att påbörja ditt bygge. Och boka INTE in hantverkare innan ni fått beslut om bygglov och startbesked.

Du behöver lämna in en ansökan om bygglov, för att kunna få ett startbesked. Utan startbesked får du inte börja bygga, det gäller alla, företagare likaväl som privatpersoner.

Har du frågor om bygglov är du välkommen att kontakta vår handläggare, som nås via e-post och telefon, kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Regeringen har belsutat att nya regler för byggnation av altaner ska börja gälla från 1 juli 2019. De nya reglerna gäller för altaner i form av uteplats på mark och gäller alltså inte inglasad altan eller altaner med tak. Läs mer>

Kundtjänst för bygglovsfrågor

Har du frågor om bygglov i Karlskoga och Storfors är du välkommen att kontakta bygglovssektionens kundtjänst. Du når oss via e-post och telefon och har även möjlighet att komma på besök hos oss.

Vill du besöka oss och prata om ditt byggprojekt så finns möjlighet att boka en tid för att träffa en bygglovshandläggare i Karlskoga eller Storfors.

Boka besök
Om det är ett större byggprojekt så rekommenderar vi att du bokar ett möte med oss, du får då en tid med en bygglovshandläggare i 25 minuter. Ring eller maila oss för att boka en tid.

Drop-in
Under drop-in svarar vi på frågor av enklare karaktär som kan lösas på max 10 minuter. Frågorna kan handla om ifall ansökan är komplett eller hur en ritning ska se ut för att godkännas. Beroende på antalet besök den dagen kan du behöva vänta på din tur. Drop-in finns i Karlskoga på tisdagar kl 10-12. Vi besvarar frågor gällande både Karlskoga och Storfors kommuner.

Var väl förberedd
Oavsett om du kommer på drop-in eller på ett bokat besök så vill vi att du är väl förberedd så att mötet blir effektivt för oss båda.

Vad vi kan hjälpa dig med
Vi kan hjälpa dig med frågor som rör tillstånden för bygga nytt hus eller garage/förråd, göra en tillbyggnad, riva en byggnad, installera en braskamin, bygga Attefallshus mm. Vi kan även hjälpa dig med vilka handlingar som behövs för din ansökan.

Besöksadress
Karlskoga, Stadsbyggnadshuset, Skrantahöjdsvägen 35
Storfors, Djupadalsgatan 20

Lämna in ansökan
Om besöket gäller att lämna in din ansökan kan detta göras i receptionen i både Karlskoga och Storfors. Öppet alla vardagar.


Ovårdade tomter

PBL 8 kap 15§:
"Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick och skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer samt att risken för olycksfall begränsas".

Ovårdade tomter skapar otrevnad för grannar och påverkar förbipasserande så att den omgivande bygden får ett oförtjänt dåligt rykte.
Miljö- och byggnadsnämnden kan utförda ett föreläggande med vite om fastighetsägaren inte rättar sig efter uppmaningen att städa upp.


Kontakt

Servicecenter
0586-610 00
Kommun@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga Drop-in tisdagar kl 10-12
eller boka besök

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök

Senast publicerad av Kristina Elmström 2020-03-19