Logotype för Storfors kommun

Se upp för halka och växlande väglag!

Nu är väglaget väldigt varierande i vår kommun. Vi uppmanar alla bilister att tänka på halkrisken och att ta det lugnt både på landsväg och i våra tätorter. Speciellt viktigt är det naturligtvis att anpassa hastigheten där det rör sig många barn och unga, exempelvis vid våra skolor och förskolor.

Polisen kommer nu under den närmaste tiden att genomföra hastighetskontroller på utsatta platser i kommunen.

Inom tätorterna Storfors, Kyrksten och Lungsund är Storfors kommun väghållare. Däremot ansvarar trafikverket för alla riksvägar och länsvägar, exempelvis vägen förbi Bjurtjärns skola till Kristinehamn och vägarnas som passerar förbi Lungsund/Kyrksten. Kommunen snöröjer och sandar inom själva tätorterna medan Trafikverket svarar för detsamma på riksvägar och länsvägar.

Sand för grusning på egen tomt och trottoar finns att hämta vid kommunförrådet i Storfors på Kvarnvägen och vid fritidsgården i Kyrksten.

Här kan du läsa mer om kommunens väghållning i tätorterna.

Senast publicerad av Eva Wiklund