Logotype för Storfors kommun

Snöröjning och halkbekämpning

Prioritering enligt följande:

 1. Gång- och cykelvägar till och från skolområdet prioriteras med tanke på barnens säkerhet.
 2. Övriga gång- och cykelvägar
 3. Vägar till och från arbetsplatser
 4. Centrum
 5. Övriga vägar

Snöplogning sker vid följande snömängder:

 1. Gång- och cykelbanor vid 3-4 centimeter
 2. Huvudvägnätet vid 6 centimeter
 3. Medelstora gator vid 6 centimeter
 4. Fastigheter vid 6 centimeter
 5. Lokalgator vid 8 centimeter

Att snörörja och sanda hela Storfors samhälle tar mellan 8 och 10 timmar och det kan även ta längre tid vid extremt väder. Om trädgrenar eller buskar hänger ut över vägen sker ingen snöplogning, inte heller om fordon är parkerade på olämpligt sätt så att plogbilen inte kommer fram eller inte kan vända. Snöröjning i Storfors sker till största delen av kommunens egen personal. I Lungsund utförs snöröjningen av en entreprenör.

Storfors kommun håller en lägre standard vad gäller snö och halka på kvällar, nätter och helger när trafikintensiteten är betydligt lägre. Därigenom kan resurserna läggas så att vi uppnår en bättre standard vid ”rusningstrafik”, framförallt på morgonen och eftermiddagen.

Sandning
Sandning påbörjas först efter avslutad plogning, eftersom samma enheter både plogar och sandar.

Hämta sand för egen grusning

 • Allmänheten kan gratis hämta sandningssand utanför grinden vid kommunförrådet på Kvarnvägen 8.
 • Man kan också hämta sand i en sandlåda vid IOGT/NTO Fritidsgården i Kyrksten.

Ditt ansvar som fastighetsägare
Det är alltid du som fastighetsägare som ansvarar för att skotta och sanda trottoarer och gångbanor cirka en meter utanför din fastighet. Om det kommer mycket snö kommer vi dock att behöva använda det utrymmet för snöupplag och plogvallar. Då upphör ditt ansvar för trottoaren. Då ska du istället se till att det inte är halkigt på gångbanan utanför den upplagda snövallen.

Du får inte lägga ut snö på gatan från din egen garageinfart eller liknande, utan du måste placera snön på din egen tomt. Vi har tyvärr inga resurser att ta bort snö från igenplogade enskilda infarter samtidigt som vi snöröjer gator.

Läs vanliga frågor och svar om snöröjning längre ner på sidan.

Riksvägar och länsvägar
Snöröjning av riksvägar och länsvägar ansvarar Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för

Städning av gator
Under våren sker sopning av gator och vägar inom centralorterna.

Vanliga frågor och svar

Storfors kommun snöröjer Storfors centrala delar och Kyrksten med egen personal. I Lungsund sköts snöröjningen av en entreprenör. Vid större snöfall samarbetar Storfors kommun även med Stiftelsen Björkåsen.

Storfors kommun har fyra fordon för snöröjning, tre hjullastare och en lastbil. Stiftelsen Björkåsen har två hjullastare.

Först plogas gång- och cykelvägar till och från skolområdet och därefter övriga gång- och cykelvägar. Sedan plogas vägar till och från arbetsplatser, centrum och övriga vägar (i den ordningen). Vi kan aldrig svara på när vi exakt kommer till din gata eftersom det beror på hur mycket det har snöat och vilka effekter det fått.

Kommunen har ingen egen vägskrapa, men när vädret blir tillräckligt milt så att man kan skrapa vägarna rena så kan vi hyra in en vägskrapa.

För att få bort vatten från gång och cykelbanor jobbar vi manuellt med att leda ut vattnet på vägarna så att det kan rinna bort via brunnar. Vid behov jobbar vi också manuellt med att frilägga vägbrunnarna. Först lokaliseras de med en metallsökare för att sedan skottas fram och – om det behövs – ångas upp.

Gång- och cykelbanor plogas vid tre – fyra centimeter. Huvudvägnätet, medelstora gator och fastigheter snöröjs vid sex centimeter. När det gäller lokalgator plogar vi vid åtta centimeter.

Om vi skulle ploga en öppning framför varje enskild infart så skulle det tyvärr ta så lång tid att det inte praktiskt genomförbart. På vissa gator finns det naturliga alternativ till att ploga en vall, som inte tar oss någon längre tid, varför det på enstaka platser inte uppstår några vallar. Det kan exempelvis vara så att en gata har villor på enbart den ena sidan och ett dike på den andra sidan. I ett sådant fall kan all snö läggas i diket.

Kommunen har tyvärr inga resurser att ta bort vallar framför enskilda fastigheter. Om vi skulle ploga en öppning framför varje enskild infart så skulle det tyvärr ta så lång tid att det inte praktiskt genomförbart. Det finns flera privata entreprenörer i Storfors som kan hjälpa till med snöskottning mot en avgift. Den typen av tjänst berättigar också till RUT-avdrag.

Den enskilde fastighetsägaren är ansvarig för en gångbana eller trottoar som löper utanför fastighetsgränsen. Detta innebär ett juridiskt ansvar att snöröja och halkbekämpa denna gångbana. Detta har Storfors kommun beslutat med stöd av Renhållningslagen 1979:596 §19.

Om snömängderna blir så stora att kommunen använder trottoaren som snöupplag så upphör fastighetsägarens ansvar för att skotta och sanda trottoaren. Då ska fastighetsägaren istället se till att det inte är halkigt på gångbanan utanför den upplagda snövallen.

I vissa fall blir stora snövallar liggandes länge på grund av ihållande kall väderlek. På vissa utsatta platser kör kommunen då bort sina snöupplag från trottoarer. Detta görs främst på platser där snöhögarna bedöms utgöra en trafiksäkerhetsrisk, exempelvis vid skolvägar eller i centrum, där många människor rör sig.

Det är den enskilde fastighetsägaren som använder brevlådan eller sopkärlet som ansvarar för att skotta och sanda.

Nej, all snö från den egna fastigheten ska läggas på den egna tomten.

Ja, för att underlätta halkbekämpningen kan du vintertid hämta sand för husbehov (att sanda garageuppfart, trottoar etc) på två platser i Storfors.

 • Utanför grinden vid kommunförrådet på Kvarnvägen 8 finns en stor låda med sand. Det är dock inte tillåtet att hämta en släpkärra full med sand, utan sanden är till för husbehov kring det egna huset. Sanden fylls kontinuerligt på, så om du hämtar rimliga mängder räcker sanden till fler så ingen behöver mötas av en tom låda på kvällar och helger.
 • Sand finns också i en sandlåda vid IOGT/NTO Fritidsgården i Kyrksten.

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre