Logotype för Storfors kommun

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Tillståndet är ett undantag från lokal trafikföreskrift gällande parkering på gator och allmänna platser. Det är ett undantag från trafiklagstiftningen för personer med betydande gångsvårigheter.

Regler

Tillstånd för bilförare

En bilförare som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter och som svårligen kan förflytta sig till eller från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplats, kan beviljas ett tillstånd. Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen.

Tillstånd för passagerare

För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall, exempelvis vid svåra förlamningar eller allvarliga balansrubbningar. Det vill säga då förarens ständiga kroppsstöd/tillsyn erfordras utanför fordonet.

Fordonsförare som har rörelsehindrade passagerare i bilen får enligt bestämmelserna i trafikförordningen parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera. Det får dock bara ske om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet ska iakttas. Parkering får i sådana fall inte ske under längre tid än vad som är absolut nödvändigt för av- och påstigning samt nödvändig assistans utanför fordonet.

Exempel på tillämpad praxis

Rörelsehindret ska alltid avse förmågan att gå.
Tillstånden är inte avsedda för kortvariga rörelsehinder.
Parkeringstillstånd utfärdas för högst 3 år.

Utredning

Kommunens handläggare bedömer utifrån uppgifter i ansökan och läkarintyg om du har rätt till tillstånd eller ej. Vid ansökan om förnyelse av p-tillstånd utgör tidigare innehav ej skäl att bevilja ansökan. På parkeringstillståndet ska det finnas ett välliknande foto, varför ett sådant måste bifogas ansökan.

Ansökan
Ansökan sker på särskild blankett eller via e-tjänst, se länk till höger.


Kontakt

Kundtjänst Karlskoga

0586-610 00

Öppet månd-fred 07.30-16.00, lunchstängt mellan 12-13


Länkar

Ansökan parkeringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan skickas till:
Karlskoga kommun
Trafikenheten110.
Teknik-och fastighetsavdelningen
691 83 Karlskoga 

Parkeringstillstånd - Trafikverket Länk till annan webbplats.

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre