Logotype för Storfors kommun

Aktuella störningar

Här kommer vi att lägga upp kända, aktuella störningar. Dessa tas bort när störningen inte längre är aktuell.

Har du upptäckt en störning i vattenförsörjningen som vi inte känner till?
Då ringer du VA-jouren tel 0550-651 25.

Har du upptäckt någon störning som gäller vägar, gator, parker? Då kan du kontakta tf driftchef på tel 0550-651 63 på vardagar under dagtid. Under kvällar och helger nås jouren på tel 0550-651 25.

Tisdag 13 april kl 11.15

Storfors kommun har akut fått stänga av vattnet i kvarteret Koltorp.

Det drabbar hela kvarteret och även Kroppaskolan.

Lagning av läckan pågår men det är oklart hur länge vattnet blir avstängt.

Vatten finns att hämta från tank vid avlämningsplatsen för skolbarnen norr om skolorna.

Kontakt

Kommunjour
Vatten och avlopp, gator samt kommunens fastigheter
0550-651 25

Länkar

Stiftelsen Björkåsen
Länk till annan webbplats.
Fastighetsjour för Stiftelsen Björkåsens fastigheter
0550-651 30

Senast publicerad av Eva Wiklund