Logotype för Storfors kommun

Aktuella störningar

Här kommer vi att lägga upp kända, aktuella störningar. Dessa tas bort när störningen inte längre är aktuell.

Har du upptäckt en störning i vattenförsörjningen som vi inte känner till?
Då ringer du VA-jouren tel 0550-651 25.

Har du upptäckt någon störning som gäller vägar, gator, parker? Då kan du kontakta tf driftchef på tel 0550-651 63 på vardagar under dagtid. Under kvällar och helger nås jouren på tel 0550-651 25.

Störningar i dricksvattenförsörjningen i Kyrksten under onsdagsförmiddagen 10/5

Det kommer att bli störningar från och till i dricksvattensförsörjningen i Kyrksten under onsdagsförmiddagen. Detta beror på ett akut underhållsarbete i vattenverket. Störningarna beräknas pågå under maximalt en timme.

Kontakt

Kommunjour
Vatten och avlopp, gator samt kommunens fastigheter
0550-651 25

Länkar

Stiftelsen Björkåsen
Länk till annan webbplats.
Fastighetsjour för Stiftelsen Björkåsens fastigheter
0550-651 30

Senast publicerad av Eva Wiklund