Logotype för Storfors kommun

Aktuella störningar

Här kommer vi att lägga upp kända, aktuella störningar. Dessa tas bort när störningen inte längre är aktuell.

Har du upptäckt en störning i vattenförsörjningen som vi inte känner till?
Då ringer du VA-jouren tel 0550-651 25.

Har du upptäckt någon störning som gäller vägar, gator, parker? Då kan du kontakta tf driftchef på tel 0550-651 63 på vardagar under dagtid. Under kvällar och helger nås jouren på tel 0550-651 25.

2022-05-12

Det har uppstått fler vattenläckor i området Lillforshagen.

Det innebär att störningar i vattenleveransen kommer att ske från och till under hela dagen i hela området.

Vattentankar finns fortsatt utställda i korsningen Lillforsvägen/Sågaregatan samt i korsningen Lillforsvägen/Småstugevägen.

Kontakt

Kommunjour
Vatten och avlopp, gator samt kommunens fastigheter
0550-651 25

Länkar

Stiftelsen Björkåsen
Länk till annan webbplats.
Fastighetsjour för Stiftelsen Björkåsens fastigheter
0550-651 30

Senast publicerad av Eva Wiklund