Logotype för Storfors kommun

Affärsplan och erfarenheter avgör vem som får driva hotell och camping i Storfors

Nu går Storfors kommun ut med ett prospekt över hotell och camping i Storfors.
Processen för att välja ny hyrestagare har därmed påbörjats.

Senast den 31 augusti ska den som vill driva hotell och camping i Lungsund ha lämnat in sin ansökan till Storfors kommun.

- Vi har redan några intressenter som hört av sig och visat intresse. Nu öppnar vi för alla intresserade att lämna in sin ansökan, säger kommunchef Mikael Jareke.

En viktig del i ansökan kommer affärsplanen och tidigare erfarenheter av turismbranschen och PR och marknadsföring att vara. Alla sökande måste skriva en affärsplan enligt den mall som anges i prospektet.

Hela anläggningen, med hotell i två byggnader, campingplats, äventyrsgolf, övernattningsstugor, konferensutrymmen, pub, uteservering och matsal/kök kommer att visas av den tidigare ägaren under hela sommaren.

- När ansökningstiden gått ut kommer vi att välja den entreprenör som vi ser som mest lämplig utifrån kriterierna affärsplan, erfarenheter och referenser, säger Mikael Jareke.

Senast publicerad av Eva Wiklund