Logotype för Storfors kommun

Vårvindar för näringsliv och arbetmarknad i Storfors

När näringslivsutvecklare Börje Andersson summerar vårtecknen i näringsliv och arbetsmarknad så ser det ljust ut för Storfors del.
- Just nu känns det som verkliga vårvindar i Storfors, säger han.

* Ungdomsarbetslösheten har sjunkit med ca 8 procent på ett år.
* Totala arbetslösheten har sjunkit med ca 3 procent på ett år.
* Antalet arbetslösa utrikesfödda har sjunkit med 2,5 procent.
* Vi har ökat näst bäst i Värmland när det gäller nystartade företag - hela 21 företag under 2015.
* Storfors har störst ökning i Värmland när det gäller antalet företagsamma i kommunen.

Företagarrådet, där en rad företag träffas tillsammans med representanter från kommunen, har också startat och man har nu genomfört två sammanträden.
- I rådet diskuterar vi ständiga förbättringar när det gäller att serva våra företag i kommunen. Vi kommer att besöka Sunne kommun, som har bäst företagsklimat i Värmland, för att ta del av deras arbetssätt och få inspiration, säger Börje Andersson.

Han påminner också om att det finns möjligheter att söka IUC innovationscheckar och även checkar till att förbättra sitt eget varumärke á 100 000 kronor. I Storfors har man haft stor framgång med att hjälpa företag att få ta del av dessa pengar.
- Nio företag i Storfors har fått den här typen av checkar, så den som är intresserad får gärna kontakta mig. Jag hjälper till med bedömning och ansökan, säger Börje, som också pekar på möjligheten till investeringsstöd på 20-25 procent av investeringen.
- Det gäller företag som har verksamhet i ett stort geografiskt område, säger han.

Kontakt: Börje Andersson 0550-651 25

Senast publicerad av Eva Wiklund