Logotype för Storfors kommun

Storfors klättrar mest i länet gällande företagsklimatet

Fyra män och en kvinna går på en väg utomhus i solsken

Storfors kommunchef Mats Öman (tv) på väg till företagsbesök tillsammans med landshövding Georg Andrén, kommunalråd Hans Jildesten samt näringslivsutvecklare Kicki Karlsson (Arkivbild).

Varje år tar Svensk Näringsliv temperaturen på hur företagarna upplever företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

I 2021 års enkät är det Storfors kommun som klättrat allra mest i Värmland när det gäller företagarnas sammanfattande omdöme.

- Det känns naturligtvis bra att vårt arbete ger resultat. Jag är också mycket imponerad av de lokala företagens kraft och vilja att kämpa sig igenom de tuffa tiderna under pandemin, säger näringslivsutvecklare Kicki Karlsson.

Den viktigaste frågan i enkäten, och den tyngst vägande rankingfaktorn, är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever det att driva företag i kommunen. I Storfors har de 42 företag som besvarat enkäten höjt betyget från 3,3 under 2020 till 3,7 i år. Bara fyra kommuner i länet har högre betyg och Storfors betyg ligger också något över länsgenomsnittet.

Kommunchef Mats Öman är glad och tacksam över företagarnas positiva omdöme.

- Företagsfrågor har legat mig varmt om hjärtat från min första dag som kommunchef, och jag upplever att både näringslivsutvecklare, kommunstyrelsens ordförande och övriga tjänstemän är tillgängliga och snabba med återkoppling på olika frågor, säger han.

Vilka delar är då företagarna mest nöjda med, förutom det sammanfattande omdömet?

Dels upplevs Storfors kommun som en av de tryggaste i Sverige med ett betyg på 4,5. ”Konkurrens från kommunens verksamheter” upplevs inte som ett problem och där har betyget stärkts ytterligare från förra året till 4,1. Betyget för ”Mobilnät och bredband” är också högre än förra året och ligger på 3,7. ”Kommunpolitikers attityder” och ”Kommunens service och bemötande” ligger båda på betyg 3,6. En av de punkter där Storfors kommun förbättrat sig allra mest är skolans kontakt med det lokala näringslivet som gått från 2,8 till 3,3 i betyg.

När det gäller upphandling har betyget för Storfors stärkts med +0,4.

- Där skulle jag verkligen vilja lyfta fram samarbetet med Karlskoga kommun och den kompetenta personal som jobbar med dessa frågor. Betyget är beröm till dem, säger Mats Öman.

Kommunalråd Hans Jildesten säger att det känns bra att Storfors kommun fortsätter att göra ett bra arbete för företagsklimatet tillsammans med företagen.

- Kommunen är en serviceorganisation för våra medborgare, företagare och föreningar, och vi försöker ständigt att bli ännu bättre, säger han.

Men även om kommunen klättrat betyder det inte att man vill stanna där. Mats Öman menar att den lilla kommunen, trots begränsade resurser ständigt kämpar för att bli ännu bättre och en naturlig plats för företagsetableringar.

- Självklart vill vi att våra företagare ska uppleva att de får all den hjälp och det stöd de behöver. Vi vill också skapa förståelse när det gäller de lagar och regler vi har att förhålla oss till, exempelvis i olika upphandlingar, säger han.

Den totala rankingen, där Svenskt Näringsliv även väger in en rad statistiska parametrar, brukar presenteras på hösten. Där är den aktuella företagsenkäten en del.

Tabell över enkätsvar
graf över sammanfattande omdöme
Graf över alla kommuner sammanfattande omdöme

Senast publicerad av Eva Wiklund