Logotype för Storfors kommun

Storfors klättrar i ranking av företagsklimatet

Storfors kommunchef, Mats Öhman, är glad över att Storfors klättrar mot ett bättre företagsklimat.

Storfors kommunchef, Mats Öhman, är glad över att Storfors klättrar mot ett bättre företagsklimat.

Storfors klättrar 34 placeringar när Svenskt Näringsliv presenterar årets ranking av företagsklimatet.

I år ligger Storfors på plats 208 bland Sveriges 290 kommuner, men ambitionen är långt högre än så.

- Vi ska naturligtvis ligga i topp 100, säger kommunchef Mats Öhman.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet med syfte att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller 18 faktorer som väger olika tungt. Årets ranking bygger på en enkätundersökning till företagen i början av 2016 och på statistik från SCB och UC.

Statistiska faktorer är exempelvis nyföretagande, där Storfors klättrat 89 placeringar sedan i fjol och ligger på plats 171 bland kommunerna. Man tittar också på statistik gällande andel i arbete, kommunalskatt, marknadsförsörjning, entreprenader och företagande där Storfors ligger högre än plats 200 på samtliga.

När det gäller flera av de faktorer som företagarna själva fått bedöma och som kommunens politiker och tjänstemän kan påverka har man klättrat ordentligt. Det gäller kommunens service, tillämpning av lagar och regler samt konkurrens från kommunen. På dessa områden har Storfors klättrat mellan 70 och 97 placeringar.

Däremot kvarstår företagarnas lägre omdöme om vägnät, tåg och flyg samt tele- och IT-nät. Företagarna tycker även att medias attityder blivit något sämre, även om de ligger kvar på en hög nivå. När det gäller attityder från kommunpolitiker, tjänstemän och skolan ligger Storfors strax över plats 100 bland de 290 kommunerna.

- Jag är väldigt nöjd med de tre punkter där vi lyckats tillmötesgå våra företag bättre i år. Företagarna i det nystartade Företagsrådet, som leds av näringslivsutvecklare Börje Andersson, har hjälpt oss på vägen mot ett bättre företagsklimat, säger Mats Öhman.

Just nu jobbar Storfors kommun dessutom med en omfattande handlingsplan för ett bättre näringslivsklimat i Storfors 2020. Arbetet har precis inletts och kommer att ske i nära samverkan med det lokala näringslivet och föreningslivet. Planen är ute på remiss och kommer att diskuteras i samverkan mellan politiker, tjänstemän och näringsliv.

- Det här är oerhört viktiga frågor för Storfors kommun. Ska vi lyckas nå maximal framgång så måste vi samverka och jobba långsiktigt i en rak, öppen och ärlig dialog, säger Mats Öhman.

 

Ranking 2016

(Resultat för 2015 inom parantes)

Plats 208 (242)

Förändring från 2015 + 34

Enkätsvar från företagarna

Sammanfattande omdöme 188 (197)

Kommunens service 70 (163)

Tillämpning av lagar och regler 128 (217)

Tillgång till kompetens 250 (205)

Konkurrens från kommunen 96 (166)

Vägnät, tåg och flyg 163 (154)

Tele- och IT-nät 221 (207)

Allmänhetens attityder 281 (229)

Kommunpolitikernas attityder 124 (128)

Tjänstemännens attityder 117 (99)

Medias attityder 43 (27)

Skolans attityder 105 (138)

Senast publicerad av Eva Wiklund