Logotype för Storfors kommun

Storfors klättrar - allt bättre företagsklimat

Storfors är en av fem värmländska kommuner som klättrar i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet i år.

- Det som känns extra roligt är att vi har fått ökat förtroende från företagarna inom de områden där vi faktiskt kan påverka resultatet, säger kommunchef Johan Rosqvist.

I rankingen klättrar kommunen 38 platser upp till plats 154 av 290 kommuner, men inom enskilda områden är klättringen långt större.

När det gäller dialogen med kommunens beslutsfattare, information till företagen, service och bemötande samt tjänstemännens och politikernas attityder är förbättringen stor. Det som drar ner den sammanlagda klättringen är enkätsvaren gällande konkurrens från kommunens verksamheter där Storfors trillar ner drygt 100 platser.

Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson är glad över företagarnas ökade nöjdhet och tror att flera faktorer ligger bakom.

- Efter förra årets mätning har vi försökt att möta och stötta företagarna på alla de punkter vi kan. Det gäller både små och stora frågor, säger hon, och berättar att man under året startat ett Näringslivsråd där ett antal företagare samverkar med kommunen.

- För mig som näringslivsutvecklare är näringslivsrådet en viktig partner och ett bollplank, säger Kicki Karlsson.

Kommunalråd Eva-Lotta Härdig Eriksson poängterar vikten av ett välmående näringsliv för kommunens totala utveckling.

- Våra företagare är jätteviktiga och företagsklimatet blir ju en värdemätare på hur vi sköter oss. Vi är riktigt glada över klättringen, men ser också att vi måste fortsätta att jobba för att bli ännu bättre. Vi kommer att analysera företagens enkätsvar på djupet, säger hon.

Diagram

Senast publicerad av Eva Wiklund