Logotype för Storfors kommun

Nyföretagarcentrum ökar tillväxten i Storfors

Börje Andersson (tv) är anställd av Nyföretagarcentrum i Storfors. I styrelsen sitter Pierre Österberg, Anders Olsson, Femke van Ratingen, Anneli Wilhelmsson, Christel Gillström och Torbjörn Johansson.

Börje Andersson (tv) är anställd av Nyföretagarcentrum i Storfors. I styrelsen sitter Pierre Österberg, Anders Olsson, Femke van Ratingen, Anneli Wilhelmsson, Christel Gillström och Torbjörn Johansson.

I Storfors finns ett av Sveriges cirka 90 Ny-företagarcentrum.
I Styrelsens sitter representanteter för ett antal företag i kommunen.
- Vi vill stimulera förtagandet. Jag tror att det finns många som inte förstått vilken otrolig samhällsnytta ett enda litet företag gör, säger Anders Olsson.

Torbjörn Johansson från SQS håller med;
- Ja, dessutom är det ju så att om någon startar ett företag så blir det i regel ett annat jobb ledigt. Man kan säga att varje egen företagare skapar två jobb på det viset.
Cirka 40 företag i Storfors är med och stöttar Nyföretagarcentrum som även stöds av Storfors kommun.
Börje Andersson är anställd på deltid hos Nyföretagarcentrum och det är han som sköter rådgivningen till den som funderar på att starta eget. Hos Börje kan man få hjälp att fundera över affärsplanen.
- Jag avråder nästan aldrig någon från att starta eget, snarare är det så att en del personer själva kommer fram till det efter några träffar, säger han.
2014 var det så många som ville gå ”starta-eget-utbildning” att Nyföretagarcentrum fick starta dubbla grupper. Nu siktar man på en ny utbildning under hösten.
- Det är mer komplext att starta företag idag än för 20 år sedan. Det finns många regler man ska känna till för att hamna rätt från början, säger Anneli Wilhelmsson, som driver Ekonomitjänst i Östra Värmland.
Christel Gillström, från Bergslagens Sparbank, tror att de nysvenskar som bosätter sig i Storfors kan bli en viktig pusselbit när det gäller att utveckla samhället och få Storfors att växa.
- Jag har redan haft nya svenskar inne hos mig som vill köpa hus i Storfors och bo kvar. Flera av dem som kommer har drivit egna företag i sina hemländer, det är något vi måste fånga upp. Vi måste hjälpa dem att få bra bostäder, praktikplatser och att komma in i samhället om vi vill lyckas som ort, säger hon.
Hela styrelsen har tankar på att starta någon slags samarbete i Östra Värmland där nya idéer kan få växa och där man hjälps åt.
- Det vore intressant att hitta någon form för det, säger Börje Andersson.

FAKTA
90 NyföretagarCentrum täcker 200 kommuner i Sverige och jobbar sedan 1985 för ökat entreprenörskap och fler livskraftiga företag i Sverige. All rådgivning är kostnadsfri. Nyföretagarcentrum bekostas av Näringslivet och kommunerna i samarbete.

Webbsida: www.nyforetagarcentrum.se/storfors

Kontakt: Börje Andersson, tel 070-8898768 eller via mail till borje.andersson@nyforetagarcentrum.se

Senast publicerad av Eva Wiklund