Logotype för Storfors kommun

Konceptfabrik för fiskodling lokaliseras till Storfors

Två personer vid ett fält och en person på en porträttbild.

Tv: Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson samt David Stenman, vd för Arctic Sustainability Group AB, vid området som kommunstyrelsen nu föreslår kommunfullmäktige att sälja. Th: Peter Zonabend, företagets styrelseordförande och VD för bolaget Arwidsro samt kommunalråd Hans Jildesten.

Storfors kommunstyrelse föreslår nu Storfors kommunfullmäktige att sälja ett landområde på 150 000 kvadratmeter för en konceptfabrik avsedd för landbaserad fiskproduktion.

På sikt kan satsningen innebära att mellan 80 och 100 arbetstillfällen skapas i Storfors.

Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut i frågan den 10 juni.

Det är företaget Arctic Sustainability Group AB som planerar att investera i tre fabriker i Storfors. I ett första skede bygger man en pilotfabrik för att kunna exportera hela konceptet.

- Vi var ju på gång med detta för tre år sedan i Storfors, och när vi berättade om våra planer i media blev vi kontaktade av intressenter från hela världen. Man ville ta del av själva konceptet för att kunna bygga egna anläggningar, säger David Stenman, vd för Arctic Sustainability Group AB.

Tanken att bygga en visningsfabrik tog form och nu ligger företaget långt fram i planerna.

- Vi har tittat på mark och förutsättningar i flera kommuner, men har nu fastnat för Storfors, som har ett väldigt bra läge och bra sjövatten, säger Peter Zonabend, företagets styrelseordförande och VD för bolaget Arwidsro som är huvudinvesterare.

Den första fabriken beräknas kosta 160 - 200 miljoner kronor och byggs för att företaget ska kunna exportera konceptet samt konsulttjänster och teknologi.

- Men samtidigt som vi bygger en pilotfabrik kommer själva fiskproduktionen igång och den måste självklart tas om hand, säger David Stenman.

I optionsavtalet med Storfors kommun förbinder sig företaget att starta byggnationen senast 2022 och avtalet är villkorat på så sätt att det måste godkännas av Storfors kommunfullmäktige innan affären går igenom.

Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson har jobbat tillsammans med Storfors kommunalråd och företaget under flera år för att hitta lösningar.

- Efter tre års arbete känns det väldigt roligt att företaget har landat i att Storfors är bästa platsen. Den här typen av matproduktion är hållbar och har framtiden för sig och jag ser fram emot fler arbetstillfällen i kommunen, säger Kicki Karlsson.

När produktionen är i full gång kommer företaget att behöva flera olika typer av kompetens. Allt från processtekniker och forskare till djurskötare och personal som jobbar i själva livsmedelsproduktionen.

Hans Jildesten är mycket nöjd och ser fram emot att följa den planerade utvecklingen.

- Vi har under en lång tid framgångsrikt ställt om från tung industri till småföretagande och hantverkstjänster i Storfors. Det här kan vara starten på ytterligare en ny utveckling och en del i vår resa mot ett attraktivt samhälle där allt fler vill verka och bo, säger han.

Oppositionsråd Håkan Larsson ser mycket positivt på etableringen.

- Hela projektet ger ett seriöst och förtroendeingivande intryck. De har bra framåtblick och det känns som en långsiktig satsning, säger han.

Fabriksområdet ligger längs riksväg 26, norr om norra industriområdet. Storfors kommun kommer att bygga en väg in i området, där flera industritomter planeras. Man kommer även att bygga sjövattenledningar och utöka kapaciteten på Storfors kommunala reningsverk till en kostnad på drygt 15 miljoner kronor.

- Företaget kommer att betala kostnaderna för sjövattenledningarna och uppdateringen av reningsverket genom de taxor som sätts, säger Hans Jildesten.

Kommunen kommer även att bygga en ny transformatorstation för hela det nya industriområdet, samt schakta bort och sälja matjorden där fabriken ska stå.

David Stenman betonar att verksamheten är mycket miljövänligt jämfört med fiskodling i vattendrag.

- Vi recirkulerar vattnet 99 gånger i ett slutet system och tar själva hand om de restprodukter som blir i form av näringsrikt slam, men en procent av vattnet behöver kontinuerligt bytas ut mot friskt sjövatten, berättar han.

2000 ton röding per år räknar företaget med att den första fabriken ska producera.

Senast publicerad av Eva Wiklund