Logotype för Storfors kommun

Byggstart för nya äldreboendet rycker närmare

Kommunalråd Hans Jildesten och kommunchef Mats Öhman skrev under kommunens borgensåtagande. Samtidigt representerade Jildesten också föreningen Trygga hem tillsammans med ekonomichef Ingela Bergare och de båda undertecknade låneavtalet tillsammans med Christel Gillström från Bergslagens Sparbank.

Hösten 2018 ska Storfors nya äldreboende stå inflyttningsklart.
Nu har kooperativa hyresgästföreningen Trygga hem i Storfors tagit första delen av lånet hos Bergslagens Sparbank.
Samtidigt undertecknade Storfors kommun sitt borgensåtagande.

Storfors kommun kommer att gå i borgen för 82 miljoner kronor. Huset, med två flyglar i två våningar och 40 lägenheter, fyra kök och flera gemensamhetsutrymmen byggs av Götenehus tillsammans med Riksbyggen. Hyresgästerna kommer att hyra sina respektive lägenheter medan Storfors kommun hyr en del av de gemensamma utrymmena.

Den kooperativa föreningen har köpt marken för två miljoner kronor av kommunen.
Storfors kommun kommer under byggprocessen att göra i ordning parkeringsplatser, tillfartsvägar, förlänga gång- och cykelväg samt anläggningar som grillplats och brygga vid sjön.

- Det känns jätteroligt att vi nu närmar oss byggstarten. Under april månad kommer vi att sätta spaden i backen och börja med anläggningen av själva markytan. Bygget beräknas komma igång under våren, säger Hans Jildesten.

- Vi ser fram emot detta som kommer att bli ett lyft för hela samhälle. Dels blir det en fin boendemiljö för alla som ska bo i det nya huset, dessutom blir det ett jättelyft för personalen som får en modern arbetsplats, säger han.

Senast publicerad av Eva Wiklund