Logotype för Storfors kommun

100 långtidsarbetslösa ska få hjälp i nytt projekt

Projektmedarbetare Henrik Bäckman och projekteldare Louise Svenrup är två av dem som kommer att jobba det nya projektet.

Just nu är projektet EFS Move i en uppstartsfas i Storfors och Filipstad.
Under två års tid ska 100 långtidsarbetslösa och/eller nyanlända få hjälp ut i arbetslivet.

- I det här projektet ska vi hjälpa dem som står allra längst från arbetsmarknaden. Den som kan komma ifråga ska som högst ha grundskoleutbildning, säger projektmedaretare Henrik Bäckman.

Tillsammans med projektledare Louise Svenrup och projektmedarbetare Mazlum Dogan jobbar han nu med en planerings- och rekryteringsfas. I juni ska de första deltagarna starta.

- Vi hoppas att många ska se den här chansen och vilja vara med. Det är väldigt viktigt att den som söker har en egen motivation att komma vidare, säger Louise.

Projektet finansieras och Europeiska Socialfonden med 7,6 miljoner kronor och de båda kommunerna medfinansierar med hjälp av fyra tjänster i Filipstad och 1,4 tjänster i Storfors.

I den första projektomgången tar man emot 50 deltagare, 20 från Storfors och 30 från Filipstad. Deltagarna får i fas ett hjälp att kartlägga och validera sina kunskaper för att göra en individuell plan. Projektet innehåller utbildningsmoment för att orientera sig mot arbetslivet, men också inom jämställdhet, psykisk ohälsa och föräldrautbildning. I fas två kommer deltagarna att få möjlighet att vara ute på företag i Storfors eller Filipstad under halva tiden medan övrig tid ägnas åt yrkessvenska eller andra ämnen utifrån den individuella planen.

- Genom den här satsningen kan långtidsarbetslösa som kanske inte ser gymnasiet som en möjlig väg, hoppa över det steget och ändå få utbildning som gör att man bli anställningsbar på olika företag, säger Henrik, som tror att projektet kommer att innebära både personliga vinster och vinster för de båda kommunerna.

- Under projekttiden får deltagarna behålla eventuella arbetslöshetsersättningar eller försörjningsstöd, men målet är ju att komma ut i egen försörjning, säger han.

En viktig del i projektet är också att stärka självförtroendet och tilliten till den egna förmågan.

- Om man aldrig fått chans att komma in på arbetsmarknaden kan självkänslan vara låg. I den här gruppen finns också många som är drabbade av psykisk ohälsa och vi vill hjälpa till att hitta vägar framåt, säger Louise, som menar att en låg självkänsla kan hindra en kompetent person från att använda hela sin kapacitet.

Henrik hoppas nu på att den som vill delta själv ska höra av sig för att ta chansen att komma vidare.

Projektet ska pågå med två olika omgångar av deltagare fram till 30 juni 2022 och ett övergripande mål är också att utveckla en modell som kan användas på andra håll i landet. Redan under projekttiden ska modellen införlivas med verksamhet i kommunerna och bli en del av det ordinarie utbildningspaketet. Man vill som resultat se en ökad samverkan mellan kommuner och näringsliv samt att målgruppen i högre grad väljer bostadsort utifrån var det finns möjlighet att få jobb.

Är du intresserad? Kontakta gärna:
Projektledare Louise Svenrup 073-0918017 (Filipstad)
Projektmedarbetare Henrik Bäckman 070-556 49 37 (Storfors)
Projektmedarbetare Mazlum Dogan 073-0941694 (Filipstad)

I Storfors kommer en stor del av undervisningen att ske i lokaler i Kulturhuset.

Senast publicerad av Eva Wiklund