Logotype för Storfors kommun

Samråd gällande detaljplaneändring

Just nu pågår samråd kring den planerade ändringen av detaljplan för Koltorp 1:18. Planen ändras för att möjliggöra byggnation av en sport- och aktivitetshall intill Sporthallen i Storfors.

Alla handlingar finns nu att se i Storfors kommunhus och de finns även här på hemsidan.

Samråd om planförslaget pågår mellan 2021-05-28 – 2021-06-19.

Syftet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet omfattar sakägare, boende, myndigheter och övriga som bedöms ha väsentligt intresse av planen. Efter plansamrådet sammanställs synpunkterna och kommunen tar ställning till hur man går vidare med planförslaget.

SAMRÅDSHANDLING Pdf, 2.1 MB.
Ändring av detaljplan för Koltorp 1:18 Pdf, 2.1 MB.

Karta över det aktuella området för ändring Pdf, 16 MB.

Undersökning gällande detaljplaneändring Pdf, 132.9 kB.

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast 2021-06-19 till Storfors kommun, box 1001, 688 29 Storfors eller via mail till storfors.kommun@storfors.se

För ytterligare information kontakta:

Jukka Mäenpää,
tf enhetschef för teknisk drift,
tel 0550-651 63.

Senast publicerad av Eva Wiklund