Logotype för Storfors kommun

Ökat intresse för solceller i Storfors

Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare jobbat med ett så kallat insatsprojekt om solel. Regional utvecklingsledare för de värmländska kommunerna var Eva Lingwall. Resultatet visar att projektet på ett effektivt sätt lyckats stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ. Projektet har även lett till ett ökat intresse för energi- och klimatrådgivning.

– Intresset för solceller har ökat i hela Sverige och så även i Storfors, Kristinehamn och Filipstad. Under perioden för insatsprojektet har jag haft ett 40-tal hembesök med så kallad fördjupad rådgivning, och ytterligare nästan 50 personer har deltagit i så kallad solsafari. På en solsafari har man, förutom den information man går igenom, möjlighet att titta på en solcellsanläggning som är i drift och ställa frågor till ägaren, säger Hanan Othman som är Storfors, Kristinehamns och Filipstads energi- och klimatrådgivare.

Intresset för solceller har varit stort och cirka 44 000 personer i hela landet har fått information eller fördjupad rådgivning om hur man producerar egen el med hjälp av solceller. 553 värmlänningar har bokat fördjupad rådgivning av kommunernas energi- och klimatrådgivare. Det är en hög siffra med tanke på att rådgivningen ofta sker via hembesök där man går igenom den egna energianvändningen och planer för framtiden. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.

– Arbetet visar att energirådgivningen i Värmland är ett viktigt styrmedel i omställningen till förnybar energi, säger Eva Lingwall, Regional utvecklingsledare på Region Värmland.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. År 2019 finns energi- och klimatrådgivare i 284 av landets 290 kommuner.

För mer information, kontakta Hanan Othman, kommunal energi- & klimatrådgivare för Storfors, Kristinehamn, och Filipstads kommuner, tfn 0550-65174 e-post: hanan.othman@storfors.se

Senast publicerad av Kristina Elmström