Logotype för Storfors kommun

Ny avfallstaxa gäller från och med 1 april

Från och med den 1 april gäller en ny avfallstaxa för hushållen i Storfors. För många året-runt-hushåll kommer taxan att innebära en lägre kostnad.

Den stora skillnaden blir att hushållen får två kärl tömda varannan vecka istället för ett kärl tömt varje vecka.

Storfors kommunfullmäktige har fastställt den nya avfallstaxan för 2016. Från och med den 1 april kommer Storfors kommer att ha samma taxa som Karlskoga, vilket innebär några förändringar.

Varje hushåll har fått två kärl, ett grönt och ett brunt, istället för enbart ett grönt. I det gröna sorteras brännbart hushållsavfall och i det bruna srteras matavfall. Dessa två kärl kommer att tömmas varannan vecka istället för varje vecka som hittills.

Den nuvarande taxan:
* Den som idag har tömning varje vecka (av ett grönt kärl på 190 liter) betalar 3130 kronor per år.
* Den som idag har tömning av ett grönt kärl varannan vecka betalar 2121 kronor per år.
* För den som komposterar är avgiften idag rabatterad med 371 kronor per år.

Taxan från och med den 1 april:
*
Tömning av två kärl varannan vecka (ett grönt 190 liter och ett brunt 140 liter) kommer att kosta 2385 kronor per år.
* För den som komposterar (och endast vill ha ett grönt kärl) blir rabatten 200 kronor per år. Detta kräver att Karlskoga Energi & Miljö först godkänner behållarna.
* För den som väljer att dela de båda kärlen med en granne blir kostnaden 1550 kronor per år.

HELA NYA TAXAN FINNS ATT LÄSA SOM PDF HÄR: Ny avfallstaxa 2016-04-01 Länk till annan webbplats.

DEN NUVARANDE TAXAN FINNS HÄR

Kommunfullmäktige beslutade också att man, innan taxan fastställs nästa gång, ska göra en analys där miljökonsekvenserna av transport av hushållsavfall till Karlskoga jämförs med hushållskompostering.

Senast publicerad av Eva Wiklund