Logotype för Storfors kommun

Lördagsöppet för återvinning – på prov i Storfors

Bertil Cshua utanför återvinningscentralen

Från och med den 11 januari startar Storfors kommun försök med lördagsöppet på återvinningscentralen med självbetjäning klockan 10.00-13.00.

Från och med den 11 januari får Storfors invånare lördagsöppet med självbetjäning på återvinningen – på prov.

- Vi har sett att systemet med Grönt Kort fungerat bra i Storfors. Invånarna har tagit stort ansvar med sortering av material och därför kan vi nu prova detta, säger återvinningschef Johan Helander.

Sedan juni 2015 är det Karlskoga Energi och Miljö som ansvarar för renhållningsverksamheten i Storfors. Det gäller både sophämtning, återvinningscentralen samt fakturahantering.

Under det senast året har systemet med självbetjäning och Grönt Kort används i Storfors. Detta har inneburit utökade öppettider mellan 07.00 och 18.00 varje vardag.

När man nu testar lördagsöppet på prov finns det alltid möjlighet att ringa till Mosseruds återvinningsanläggning om man har frågor, eftersom öppettiderna är samordnade.

- Vi kommer att följa sorteringen med stickprov på plats och göra plockanalyser på materialet i containern. Är det fortsatt bra sortering kan det bli aktuellt att fortsätta med lördagsöppet, säger Johan Helander.

En container där besökarna ofta lägger felaktigt innehåll är containern märkt ”osorterat”. Där ska enbart avfall som inte kan sorteras i någon av de andra containrarna läggas. Det gäller stoppade möbler eller madrasser med ståldetaljer, gipsskivor, isolering, keramik, större glasföremål eller annat som inte kan återvinnas eller brännas.

- Det händer att det hamnar lite vad som helst i den containern, och det är farligt för oss att försöka plocka upp saker som sorterats fel, säger Bertil Csuha, som ansvarar för den dagliga tillsynen på återvinningscentralen.

Hösten 2019 bjuder också på fler nyheter. Nu finns det inpasseringskort att hämta för dem som av någon anledning inte kan registrera sig för Grönt Kort med körkort eller personnummer. Korten hämtas i Kommunhuset där man får registrera namn, telefonnummer och adress till fastigheten.

Från och med 1 januari kommer de företagare som besöker återvinningscentralen att behöva köpa ett abonnemang. Detta eftersom renhållningstaxan för privatpersoner inte ska påverkas av verksamhetsavfall från företag. Företagsabonnemanget är individuellt, men grundkostnaden kommer att vara 100 kronor per lämningstillfälle. Fordon som väger med än 3,5 ton samt fordon som vill lämna farligt avfall ska använda Mosseruds återvinningsanläggning i Karlskoga.

Öppettider: måndag-fredag 07.00-18.00, lördag 10.00-13.00
Adress: Återvinningscentralen, Uddvägen 4, Storfors

FAKTA: Grönt Kort innebär att invånarna registrerar sig med hjälp av körkortet för att få tillgång till återvinningscentralen i Storfors med självbetjäning.
Registrering sker via hemsidan: https://storfors.gkey.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information:
Kundtjänst Karlskoga Energi och Miljö
Tel: 0586-750 100
Mailadress: kundtjänst@karlskogaenergi.se

Återvinningschef Johan Helander

Återvinningschef Johan Helander berättar att det nu finns ”Grönt Kort” att hämta även för den som inte kan registrera sig med körkort eller personnummer. Detta för att kunna använda återvinningscentralen under självbetjäningstiderna.

Bertil Cshua i porten till återvinningscentralen.

Bertil Cshua, ansvarig för den dagliga tillsynen på återvinningscentralen, hoppas att invånarna ska bli ännu bättre på att sortera avfallet.

Senast publicerad av Eva Wiklund