Logotype för Storfors kommun

Höjd taxa för vatten och avlopp

Storfors kommun höjer taxan för den rörliga brukningsavgifterna för vatten och spillvatten. Senaste höjningen gjordes 2020, och nu sker höjningen enligt konsumentprisindex. Det är bland annat energipriser och kemikaliepriser som har ökat rejält.

Kostnaden för vatten och avlopp blir nu 45,01 kronor per kubikmeter (inklusive moms) jämfört med dagens pris på 37.43 (inklusive moms). För en villa med normalförbrukning på 140 kubikmeter vatten per år betyder det en fördyring på knappt hundra kronor i månaden.

Höjningen har trätt i kraft från och med 1 februari 2023.

Senast publicerad av Eva Wiklund