Logotype för Storfors kommun

Fastighetsägare har ansvar för att bekämpa invasiva växter

Invasiva växter tar över och konkurrerar ut våra inhemska växter, vilket hotar den biologiska mångfalden. Du kan hjälpa till att rapportera förekomster av invasiva arter.

I Storfors är det främst fyra invasiva växter som du ska hålla utkik efter: jätteloka, jättebalsamin, parkslide och lupiner. Du kan läsa mer om dem via länken längst ner.

För två av växterna, jätteloka och jättebalsamin, säger lagstiftningen att alla markägare måste bekämpa dem och arterna får inte sprida sig vidare.

Det innebär att till exempel kommunen har ansvar för sina marker, men också att privatpersoner och företag som äger mark har ansvar att dessa två invasiva växter inte kan sprida sig.

Läs mer om hur du känner igen de olika växterna, hur du kan hjälpa till att bekämpa dem och hur du kan rapportera förekomst av dem.

Senast publicerad av Eva Wiklund