Logotype för Storfors kommun

Bjuder in till dialog om riktlinjer för alkoholservering

Ett nytt förslag på riktlinjer för alkoholservering har arbetats fram av myndighetsnämnden i Karlskoga och Storfors. De som finns idag är från 2011. Innan de nya riktlinjerna beslutas av kommunfullmäktige vill nämnden få in synpunkter och har bjudit in krögare till dialogträffar.

- Vi hoppas på att detta kan bidra till högre delaktighet inom kommunerna och ett breddat beslutsunderlag inför det slutgiltiga politiska beslut, säger Pernilla Andersson Wiss, alkoholhandläggare/miljöinspektör

Även övriga förvaltningar i Karlskoga och Storfors kommuner ges möjlighet att lämna sina synpunkter, enligt vanliga rutiner.

Tid och plats för dialogträffen:

Tid: Tisdag 13 september kl. 08.30, fika från 08.00
Plats: Kommunstyrelsens hus, KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4, 691 83 Karlskoga

Stora delar i de framtagna riktlinjerna är en förenklad version av lagstiftningen och de delarna är inte möjliga att förändra, men vissa delar är specifikt för just våra kommuner.

Det är dessa kommunspecifika delar som krögarna nu har möjlighet att komma med synpunkter på. En inbjudan har skickats ut till krögare med stadigvarande serveringstillstånd i Karlskoga och Storfors för en dialogträff med ansvariga politiker.

Det är en kommuns ansvar att ta fram riktlinjer för alkoholserveringen anpassade till lokala förutsättningar. Utgångspunkten är att riktlinjerna ska bidra till att motverka överkonsumtion och andra negativa konsekvenser av alkohol. Den nämnd som ansvarar för detta är den gemensamma myndighetsnämnden i Karlskoga och Storfors.

Riktlinjerna ska också vara ett stöd för den som avser att söka serveringstillstånd.

Har du frågor?

Ta kontakt med miljökontorets kundtjänst:
miljokontoret@karlskoga.se

Senast publicerad av Eva Wiklund