Logotype för Storfors kommun

Bidrag att söka för dig som har ett hus som värms med direktverkande el

Nu kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering.

Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader. Exempel på åtgärder du kan söka bidrag till är till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Du kan också ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen, ecxempelvis för att byta fönster, men detta gäller bara den som först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.

Läs mer om stödet på boverkets hemsida.

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/ Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare, Hanan Othman, för gratis rådgivning. Tel 0550 65174

Senast publicerad av Eva Wiklund