Logotype för Storfors kommun

Tre förskolor blir två i Storfors

Kvinna i skola

Skolchef Annelie Izindre förklarar bakgrunden till att tre förskolor blir två i tätorten.

I oktober 2022 fattade kommunstyrelsen beslut om en sammanslagning av tre förskolor i tätorten till två.

Anledningarna är flera – fram för allt minskat barnantal i förskolan och ett stort behöv av lokaler för fritidsverksamheten där barnantalet ökar. Dessutom kan förskolan göra pedagogiska samordningsvinster.

Hösten 2023 minskar barnantalet i förskolan kraftigt med cirka 25 barn av de drygt 110 som idag går i förskola i tätorten. Med två enheter istället för tre kan vissa effektiviseringar göras trots att man fortsätter att ha en hög pedagogisk kvalitet. Personalen kan exempelvis göra samordningsvinster och få tid för gemensam planering.
Samtidigt behöver Hagens lokaler användas av fritidsverksamheten som redan idag är trångbodd och som under hösten får ökat barnantal när 29 barn lämnar förskolan och tar klivet upp i förskoleklass medan bara 4-5 barn tillkommer i förskolan.

Den ursprungliga planen var att flytta in i nyrenoverade lokaler på Hammargatan – granne med Vikens förskola. I början av maj stod det klart att detta inte är möjligt – åtminstone inte den 1 augusti som man hade planerat. Stiftelsen hade fått problem och förseningar med både upphandling, bygglov och byggnation.

- I dagsläget har vi ingen tydlig information om Stiftelsen kommer att renovera lokalerna på Hammargatan och när de kan vara inflyttningsklara. Vi var tvungna att hitta en annan lösning, berättar skolchef Annelie Izindre.

Lösningen blev att istället flytta barnen till Lillåsens förskola, och då behöll man de grupper som från början var planerade att flytta till Hammargatan. Det var också viktigt att ingen personal skulle få sitt eget barn eller barnbarn i gruppen.

- I de bästa av världar hade vi naturligtvis kunnat flytta till Hammargatan, och vi är besvikna över detta. Men vår ambition är fortfarande att förskolorna i tätorten på sikt ska vara lokaliserade på samma ställe, eftersom det ger fördelar både resursmässigt och pedagogiskt, säger hon.

Förändringen är fackligt förhandlad och personalen har varit med och utformat verksamheten för att den ska bli så bra som möjligt.

- Alla barn kommer att ha minst en känd personal med sig och sina kända kompisar, säger hon.

Lillåsens förskola har fördelen att ligga nära skogen där personalen tillbringar en hel del tid med barnen.

- Det finns en bra närmiljö och vi har god bemanning med kvalificerad personal. Dessutom har vi en extra resurs i form av en språkpedagog från hösten, säger Annelie Izindre, som betonar att det inte kommer att bli någon större skillnad i antalet barn i barngrupperna eller när det gäller personaltätheten.

Förskolan har haft flera kontakter med föräldrarna som informerades om förändringen i slutet av maj. Under fredagen höll man ytterligare ett informationsmöte.

- De flesta föräldrar accepterar förändringen, men det finns några som inte är nöjda, säger Annelie, och berättar också att man alltid utvärderar varje barns situation enskilt efter den här typen av förändringar.

- Precis som vi gör i skolan när vi slår samman klasser eller gör andra förändringar så kommer vi att utvärdera varje barns situation efter några veckor. Om det krävs kommer vi att hitta individuella lösningar, säger Annelie, och betonar att man har försökt att se till helheten i den här frågan.

- Vi vill att det ska bli så bra som möjligt för ersonal och för barn både i förskola och på fritids samt för vårdnadshavare. På sikt jobbar vi för en ännu bättre lösning, säger hon.

Ytterligare information: Skolchef Annelie Izindre 0550-652 03.

Senast publicerad av Eva Wiklund