Logotype för Storfors kommun

Sveriges bästa skolkommun bygger ny skola i Kyrksten

Bjurtjärns skola (tv) ska ersättas av en nybyggd skola i Kyrksten. Hans Jildesten i samspråk med rektor Gunnel Eriksson.

Inom fyra år ska en ny skola i Kyrksten stå inflyttningsklar.

- Vi har planerat detta länge, men nu ser vi att är tiden mogen för att väcka frågan om skolbygget, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Lyssna på P4 Värmland som intervjuar kommunalråd Hans Jildesten Länk till annan webbplats.

Diskussionerna om en ny skola i den sydöstra kommundelen, där Bjurtjärns skola finns idag, har diskuterats länge och en förprojektering är redan klar. Det finns många samverkande faktorer som gör att skolbygget nu lyfts fram igen.

- Under de senaste åren har vi fokuserat på många anda saker som röjning av leder och upprensning i samhället, bygget av nytt äldreboende och ett nytt resecentrum. Nu är det läge för att på allvar jobba med frågan om den nya skolan, säger han.

Storfors kommun har också jobbat intensivt för att ta fram en LIS-plan, som ska möjliggöra nybyggnationer i sjönära lägen. I trakten kring Kyrksten finns två utpekade områden som skulle vara lämpliga, både för permanent boende och skola.

- Vi tror mycket på den delen av Storfors där det redan idag sker inflyttning. Vi förväntar oss att detta ska öka ytterligare genom bygget av den nya skolan där även förskola och lokaler för andra ändamål ska inkluderas, säger han.

Skolan ska ha plats för ett 80-tal elever, från förskoleklass upp till sjätte klass. Det är de styrande socialdemokraterna som nu lyfter frågan och Hans Jildesten betonar att de formella besluten kommer att fattas i demokratisk ordning.

- Den här diskussionen har pågått länge och det har tidigare funnits en politisk enighet kring behovet av en ny skola i sydöstra kommundelen. Nu måste frågan naturligtvis upp för nya politiska beslut och detta kommer att ske under våren, säger han.

På frågan när skolan kan stå klar, finns inget färdigt svar, men fyra år är den bortersta tidsgränsen.

- Vi vill sätta igång med projekteringen redan i vår, och självklart vill vi att skolan ska stå klar så snart som möjligt. Förhoppningsvis ännu tidigare än om fyra år, säger Hans Jildesten.

Rektor Gunnel Eriksson är jublande glad över beskedet:

- Det här är verkligen en efterlängtad nyhet. Jag är så glad att vi har modiga politiker! Vi har ju väntat på ett besked om vad som ska ske med Bjurtjärns skola. En ny skola där både förskola och klasserna upp till sexan ryms skapar många möjligheter till nytänkande och samordning, säger hon.

Hon betonar att stämningen på Bjurtjärns skola redan idag är mycket bra, både bland lärare, elever och föräldrar.

- Trots att skolan är gammal och lite sliten så gör man hela tiden det allra bästa här och hjälps åt. Den goda stämningen måste naturligtvis följa med även i en ny skola, säger Gunnel, som tror att skolbygget kan vara ett första steg i något ännu större.

- Vi har redan inflyttning i området, och det finns inte direkt några lediga hus, men det kan kanske också bli intresse för att bygga, säger hon.

Senast publicerad av Eva Wiklund