Logotype för Storfors kommun

Storfors kommun har köpt byggnad till ny förskola

Under torsdagen skrev Storfors kommun och Stiftelsen Björkåsen under ett köpeavtal gällande Hammargatan 10.

- Det känns väldigt bra att detta nu är i hamn så att vi kan möta upp både föräldrar, barn och personal i den positiva förskolelösning som vi planerat, säger kommunalråd Eva-Lotta Härdig Eriksson.

Den 20 oktober håller kommunens tekniske chef Jukka Mäenpää startmöte med kommunens ramavtalade entreprenörer för att bygga om huset till förskola.

- Det blir en ny ventilation och huset byggs om helt och hållet utifrån de ritningar som även personalen varit med och tagit fram med start redan under 2022, säger han.

Den tidsplan som man nu slagit fast är att inflyttning ska ske så snart som möjligt efter årsskiftet, dock troligen inte före sportlovet. De barn och personal som idag tillfälligt nyttjar lokalerna på Lillåsens förskola kommer då att flytta. Den nya förskolan ligger granne med förskolan Viken vilket kommer att underlätta gemensam planering för de båda förskolorna.

- Det känns fantastiskt att vi fick till en lösning utan ännu större dröjsmål. Nu kommer vi att skicka ut kontinuerlig kommunikation till vårdnadshavarna för att hålla dem uppdaterade under byggprocessen, säger skolchef Annelie Izindre.

Kommunfullmäktige, KF, har tidigare fattat beslut om att köpa byggnaden av Stiftelsen Björkåsen till det externt värderade marknadsvärdet om 1, 7 miljoner kronor. KF fattade också beslut om att byggnaden ska renoveras för maximalt 5,7 miljoner kronor.

- Det känns härligt att vi nu har farten uppe i detta projekt, och att vi även har fått ett positivt besked från kommundelegationen att vi får en del av summan i bidrag, säger kommunchef Johan Rosqvist.

Senast publicerad av Eva Wiklund