Logotype för Storfors kommun

Storfors har fortfarande flest behöriga lärare i Sverige

Utbildningsdepartementet besökta Storfors under två dagar och diskuterade bland annat rekrytering med skolchef Sven-Erik Rhen (tv).

Storfors kommun har flest behöriga lärare i Sveriges kommunala skolor även i år.
90,4 procent av lärarna har behörighet i minst ett ämne att jämföra med medelvärdet i Sverige på 71,2 procent.

- Det är väldigt roligt att vi fortsätter att ligga på en hög nivå och det handlar om att vi måste fortsätta arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare – varje dag året runt, säger skolchef Sven-Erik Rhen.

Länk till Skolverkets sammanställning Excel, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Siffrorna kommer från Skolverkets statistik för läsåret 2019-2020 och undersökningen är gjord den 3 februari i år och visar att nästan var tredje lärare i Sverige är obehörig. Högst behörighet har lärarna i ämnen som svenska, matematik och franska. I dessa ämnen samt i svenska har samtliga lärare i Storfors kommunala skolor behörighet.

- Vi har fortfarande extremt låg personalomsättning och när vi rekryterar har vi turen att få många behöriga sökande, säger Sven-Erik Rhen, som menar att det bara finns ett recept för att den positibv trenden ska fortsätta.

- Det handlar om att vi måste klarar av att upprätthålla en god arbetsmiljö. Många av våra lärare pendlar in till kommunen, och det vill vi att de ska fortsätta med, säger han.

Åtta av Värmlands 16 kommuner ligger över medelvärdet i Sverige när det gäller behöriga lärare, och närmast Storfors finns Hammarö på 82,9 procent och Karlstad på 82 procent. Den värmländska skola som har lägst andel behöriga lärare i Värmland ligger på 52,8 procent.

Nyligen hade Storfors kommun en delegation av 20-talet tjänstepersoner på besök från Utbildningsdepartementets skolenhet. Under två dahgar träffade man personal, besökte skolorna och hade diskussioner. Syftet var bland annat att ta reda på varför Storfors inte har samma problem med rekrytering som många andra små kommuner i Sverige.

Utbildningsdepartementet på skolbesök

20-talet tjänstepersoner från skolenheten vid utbildningsdepartementet besökte Storfors kommun under två dagar för att bland annat ta reda på varför Storfors, som en av Sveriges små kommuner, lyckas så bra med rekryteringen.

Senast publicerad av Eva Wiklund