Logotype för Storfors kommun

Judoklubben flyttar fram träningsstart för barn

Storfors Judoklubb skulle enligt planen starta träningen den 17 januari.

Nu flyttas starten fram ett par veckor i tiden på grund av smittoläget för covid-19.

- Eftersom vi tränar med så pass tajt kontakt mellan barnen har vi valt att senarelägga träningsstarten, säger Bengt Enghag från klubben.

Före den 31 januari gör man en ny bedömning om starten behöver flyttas fram ytterligare.

Senast publicerad av Eva Wiklund