Logotype för Storfors kommun

Resebidrag/gymnasiebiljett (busskort)

Information om resebidrag och gymnasiebiljett med Värmlandstrafik vid gymnasial utbildning

Vem har rätt till resebidrag eller Värmlandstrafiks gymnasiebiljett?

Eleven ska vara född 2005 och senare (läsåret 2024-2025), folkbokförd i Storfors kommun och ha minst 6 km resväg mellan bostad och skola och möjlighet att använda kollektivtrafiken till och från skolan. Från höstterminen det år eleven fyller 20 år beviljas inget resebidrag eller gymnasiebiljett av kommunen.

I din ansökan ska du uppge den adress du är folkbokförd på. Annan adress är inte giltig.

Ansökan görs inför varje läsår och kan inlämnas direkt efter vårterminens avslut. I första hand ges resebidrag i form av en gymnasiebiljett för Värmladstrafik men i vissa fall kan man istället ansöka om ekonomiskt resebidrag t.ex. av medicinska skäl. Ett läkarintyg som styrker dina skäl behöver då lämnas i din ansökan.

Notera att resebidrag/gymnasiebiljett inte kan sökas när eleven får inackorderingsbidrag.

Ansökan kan göras efter skolavslutningen i juni och bör vara inskickad senast söndag v. 31 för att vi ska kunna garantera levererad biljett innan skolstart.

Du hittar länkar till ansökningarna här intill.


Så får du din gymnasiebiljett

Från och med höstterminen 2021 erbjuder alla värmländska kommuner digitala gymnasiebiljetter i Värmlandstrafiks app.

Steg 1: Ansök om digital gymnasiebiljett via kommunens e-tjänst

 • Ansökningar om digital gymnasiebiljett görs på respektive kommuns hemsida, inloggning sker med bank-id.
 • När du ansökt får du ett sms när din biljett kan laddas ner till appen.

Steg 2: Skapa ett konto i Värmlandstrafiks app

Du behöver ha Värmlandstrafiks app nedladdad. Gör så här för att skapa ett konto i appen till vilken din gymnasiebiljett laddas ned:

 • Starta appen.
 • Välj “Mitt konto” i huvudmenyn och klicka på “Skapa nytt konto”
 • Godkänn hantering av personuppgifter
 • Mata in ditt mobilnummer och klicka på “Skicka” (SMS)
 • Öppna mottaget SMS med avsändare “MobiTime” och klicka på länk (som öppnar appen igen)
 • Gå till appens huvudmeny och se längst ned att ditt mobilnummer är registrerat.

Steg 3: Ladda ner gymnasieladdningen till appen

 • Öppna mottaget sms med avsändare”Skolbiljett” och klicka på länk (som öppnar en nedladdningssida)
 • Klicka på länk till appen “Värmlandstrafik” (den öppnar appen)
 • I appen: Klicka på “Hämta biljett”
 • Nu ser du att att din biljett finns i biljettinkorgen.

Läs mer om hur gymnasiebiljetten fungerar. Länk till annan webbplats.

Om du har frågor eller funderingar om den digitala gymnasiebiljetten eller hellre vill ha ett busskort kontaktar du expeditionen på telefonnummer 0550-651 13.

OBS! Om du får inackorderingstillägg kan du inte få gymnasiebiljett eller reseersättning via din hemkommun. Felaktig utbetalning kan leda till återbetalning (Detta gäller både Storfors kommun och CSN)

För dig som önskar ett plastkort istället för digital biljett

Genomför ansökan enligt beskrivning för ansökan om digital biljett ovan, men kontakta även expeditionen via telefon eller mejl (se till höger) och informera om att du istället önskar ett plastkort med din gymnasibiljettladdning.

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre