Logotype för Storfors kommun

Trafikhinder på Kroppavägen under vecka 9

Måndag den 28 februari påbörjas ett ledningsarbete på Kroppavägen, mitt emot särskilda boendet Humlegården.

Arbetet kommer att innebära trafikstörningar.

Det är en dagvattenledning som ska bytas ut för att ta hand om vattnet från det nya sport- och aktivitetscentret.

Delar av vägen kommer att grävas upp och det kommer att bli trångt för biltrafik att passera, vilket påverkar trafik till industrierna, Sjögläntan, sporthallen och skolan. Gång- och cykeltrafiken kommer att hänvisas till gång- och cykelvägen nedanför Sjögläntan.

Tekniska enheten ber alla att visa hänsyn, utrusta sig med en gnutta tålamod och att följa de anvisningar som finns.

Senast publicerad av Eva Wiklund