Logotype för Storfors kommun

Halkbekämpning pågår i hela kommunen

Just nu råder kraftig halka i hela Storfors samhälle. Halbekämpning pågår med alla resurser som kommunen har. Sand finns också att hämta vid kommunförrådet, Kvarnvägen 8, för privatpersoner.

Kommunala vägar, gångbanor och parkeringar i hela kommunen grusas fortlöpande med kommunens samtliga fyra maskiner. Tyvärr sjunker gruset genom isen över tid och grusning måste ske igen för att motverka halkan. Det innebär att en parkering som grusades på morgonen kan vara halkig på eftermiddagen innan grusning hunnits ske igen.

Så ta det försiktigt där ute! Kommunens personal jobbar för högtryck med halkbekämpning.

Senast publicerad av Eva Wiklund