Logotype för Storfors kommun

10 miljoner till fiber i Storfors kommun

Nu har besked om bidrag till utbyggnad av fibernät på landsbygden kommit. För Storfors kommuns del beviljades bidrag till Bjurtjärns Fiber och området söder och öster om Storfors tätort, totalt drygt 10 miljoner kronor.

Utfallet blev tyvärr sämre för de västra delarna av kommunen, men bidrag för dessa kommer att sökas i nästa bidragsomgång som blir under hösten. ByNet/IP-Only som i samverkan med kommunen ska bygga ut fiber på landsbygden, kommer även att titta på alternativa lösningar och annan medfinansiering för de områden som inte kom med i den första bidragsomgången.

- Vår målsättning är fortfarande att komma igång med utbyggnad i hela kommunen, säger bredbanssamordnare Björn Kjerrulf.

Senast publicerad av Eva Wiklund