Logotype för Storfors kommun

Stöd att söka för kultur och idrott

Olle Rodéhn.

Det finns statligt stöd till idrottsföreningar och kulturarrangörer att söka.

Kultur- och fritidschef Olle Rodéhn uppmanar alla föreningar som känner sig berörda att söka.

- Gå in via länkarna och se om stödet kan ges till just er förening, säger han.

Den 20 mars gav regeringen besked om ett stödpaket på 500 miljoner kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbunet har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Via länken nedan finns riktlinjer för idrottsföreningar som vill söka kompensationsstöd.

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/ Länk till annan webbplats.

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor till kulturen. Enligt Kulturrådet ska man göra allt man kan för att pengarna snarast möjligt når dem som bäst behöver stödet. Det handlar om konserter, scenkonstföreställningar, konstutställningar, föreläsningar och liknande evenemang som riktat sig till allmänheten och ställts in med anledning av förbud mot allmän sammankomst och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Evenemanget måste ha offentliggjorts eller fastställts i plan för verksamheten och skulle ha hållits före sista maj 2020.

https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/kulturradet-fordelar-370-miljoner-kronor-ur-stodpaketet-till-kulturen/ Länk till annan webbplats.

Senast publicerad av Eva Wiklund