Logotype för Storfors kommun

Sockenrådet i Bjurtjärn välkomnar flera

I Bjurtjärn finns en öppen ”bygdegrupp” som välkomnar fler till de månatliga mötena.

- Sockenrådet är till för alla, säger Anders Nordell.

Tisdag 28 februari klockan 18.30 träffas man nästa gång.

 

Det var när tre församlingar slogs samman till en som sockenråden bildades. Tanken var att bygdens folk skulle få en förlängd arm in i kyrkorådet i gemensamma Storfors församling.

Rådet har ingen formell styrelse utan alla som är intresserade av att diskutera bygdefrågor och frågor som rör kyrkan är välkomna till församlingshemmet en gång i månaden.

Rådet har också förvaltat Bjurtjärns gamla stiftelsemedel och bland annat delat ut stipendium till bästa kamrat på Bjurtjärns skola. Under 2016 delade man också ut pris till odlargärningen biodling i Bjurtjärn samt ett bidrag till IOGT i Kyrksten. Rådet har också varit delaktigt i arrangemang som exempelvis fest för nyanlända barn på Bygdegården Börjes i september.

Just nu diskuterar rådet hur rivningstomten efter den gamla kyrkvaktmästarbostaden ska ställas i ordning.

- Det finns ett väldigt fint stenvalv i källaren, som vi vill bevara. Kanske kan man göra någon slags paviljong ovanpå, säger Birgitta Westholm.

I rådet har man också diskuterat hur man skulle kunna påverka så att de äldre i bygden fick äta mat i anslutning till skolbespisningen.

- Det skulle vara ett jättelyft både för de äldre och för barnen som då skulle få naturlig kontakt med den äldre generationen, säger Ingrid Andersson.

Andra diskussioner rör sig om möjligheterna till seniorboende i trakten.

Församlingshemmet, där sockenrådet håller sina träffar, är en väl använd träffpunkt i bygden. Här arrangeras bland annat barnverksamhet, körövningar, jaktmöten och syföreningar. Här träffas också en våga-prova-grupp under ledning av Gunilla Bengtsson.

- Vi provar allt möjligt, allt från skytte till ljusstöpning och fler är välkomna med, säger hon.

Kommande träffar i sockenrådet är 28/2 och 4/4 klockan 18.30.

- Vi hoppas verkligen att ännu fler vill komma. Vi diskuterar allt som deltagarna tycker är viktigt i bygden, säger Anders Nordell.

Senast publicerad av Eva Wiklund