Logotype för Storfors kommun

Badplatserna är redo för säsongen

Bryggor med "drake" vid Badsta.

Tekniska avdelningen uppmanar nu alla att låta "draken" vara i fred. Den ser till så att kanadagässen inte skräpar ner på strand och bryggor.

Nu har badplatserna Lungsund, Alkvettern och Badsta fått bryggor ilagda. Vid Alkvettern har tekniska avdelningen fyllt på sand och under veckan kommer stränderna vid Badsta och Alkvettern att rensas från gräs med maskin.

Vid Badsta och Alkvettern sitter nu ”drakar” för att skrämma bort gäss som smutsar ner på stränderna. Storfors kommun ber föräldrar och andra vuxna att berätta för barn och unga varför de finns där så att skadegörelse undviks.
Vid Alkvettern finns nu en temporär toalett utsatt. Badgäster vid Badsta får använda toaletterna på den närbelägna campingen och i Lungsund finns toaletter i servicehuset vid parkeringen.

Senast publicerad av Eva Wiklund