Logotype för Storfors kommun

För dig som utövat eller riskerar att utöva våld

Har du lätt för att bli aggressiv, avundsjuk eller kontrollerande? Känns det jobbigt när din partner går ut med vänner? Eller läser du kanske sms i din partners telefon? Våld i nära relation kan förekomma i alla typer av relationer och i alla samhällsklasser. Socialtjänsten har en skyldighet att erbjuda stöd till både våldsutsatta och våldsutövare. Nedan finns även exempel på andra organisationer och verksamheter som också erbjuder stöd.

 

Du kan bli erbjuden upp till fem råd- och stödsamtal utan att bli registrerad eller journalförd. Samtalen syftar till att vara stödjande, rådgivande och/eller förändringsinriktade.
Här kan du anmäla intresse för råd- och stödsamtal. Länk till annan webbplats.

Du kan även ansöka om stöd från socialtjänsten. Kontakta individ- och familjeomsorgen för att få veta mer.

 

Välj att sluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj att sluta är en nationell telefonlinje som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Telefonlinjen vänder sig till alla, oavsett kön och sexuell läggning, och oavsett var du bor. Telefonnumret är 020-555 666.

 

Krismottagning för män Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du exempelvis har problem att hantera din aggressivitet, har ett kontrollerande beteende, eller om någon i din närhet har upplevt dig som våldsam kan du efter beslut från socialtjänsten få samtalsbehandling vid Krismottagning för män. Kön, könsidentitet och sexuell läggning spelar ingen roll.

Du kan nå krismottagningen på telefonnummer 054-540 11 10 samt e-post krismottagningenforman@karlstad.se för mer information.

 

KAST Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KAST-verksamheten vänder sig till dig som är vuxen, bor i Värmland och behöver hjälp för att du köper sexuella tjänster. Även anhöriga till någon som köper sexuella tjänster kan vända sig till KAST för rådgivning.

Arbetet bedrivs under sekretess, utan journalföring och det krävs ingen remiss.

Alla kontakter är frivilliga, den som söker hör själv av sig via kastvarmland@karlstad.se eller 0200-290 900.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
tel. 0550-651 00

Säkrast når du oss på våra telefontider:
mån, tis, tors, fre 08.30-09.30 eller ons 13.00-14.00

Faxnummer: 0550-600 12

Senast publicerad av Ellen Johansson