Logotype för Storfors kommun

Trygghet och säkerhet

Solforsen är en låst verksamhet för att obehöriga inte ska kunna tillträda. Det finns trygghetslarm som kopplas direkt till larmcentral. Byggnaden har ett yttre skalskydd i form av förstärkning av fönster och dörrar samt dörr larm.

Solforsens skyddade boende bedrivs i en och samma byggnad.

Personal håller säkerhetssamtal tillsammans med den skyddsökande, information om vikten av säkerhetstänk: Att ej röja vistelseadress till någon, stänga av sociala medier, byta telefon/telefonnummer, adressändra mm. I säkerhetssamtalet inkluderas även de medföljande barnen. Säkerhetsåtgärder, hot- och riskbedömning, uppdateras ständigt då ny information kan tillkomma som kan påverka hotbilden.

 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Föreståndare
072-147 01 23

Solforsen: 070-673 50 85 (dygnet runt)

Maila oss gärna via E-post: 
solforsen@storfors.se

Senast publicerad av Minna Rudnick