Logotype för Storfors kommun

Medicinskt ansvarig, MAS/MAR

Uppdrag

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som även är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS/MAR ska se till att Storfors kommun följer lagar och författningar inom hälso- och sjukvården. De följer kontinuerligt upp kvaliteten inom verksamheten för att tillförsäkra att alla patienter får en god och säker vård. MAS/MAR gör även riktlinjer kring hälso- och sjukvård.

MAS/MAR har också ansvar för att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en patient har utsatts för allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård och behandling.

 

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Therese Edqvist
0550-652 85

Senast publicerad av Eva Wiklund