Logotype för Storfors kommun

Trygghetslarmen i funktion igen

Under natten har trygghetslarmen i Storfors kommun kommit igång igen.

Larmföretaget meddelar dock att det fungerar med en viss fördröjning.

Under gårdagen drabbade ett avbrott trygghetslarmen för kunder i ett stort antal kommuner i Sverige, bland annat i de kommuner som använder Bergslagens Räddningstjänst som leverantör.

I Storfors säkerställdes tryggheten genom extra kontakt med larmkunderna, och man kommer även under fredagen att följa upp hur natten fungerat.

Larmen går nu via en central enhet i Malmö varför det blir några minuters fördröjning när man larmar, men larmen ska alltså gå fram till hemtjänsten.

Men systemet är just nu sårbart och man ber alla kunder att inte provlarma.

- Hemtjänstens dag- och nattpersonal och våra planerare har samordnat sina insatser på bästa möjliga sätt för att hantera den här situationen, säger enhetschef Yvonne Frank Ljungberg.

Senast publicerad av Eva Wiklund