Logotype för Storfors kommun

Tillfälligt problem med larm för hemtjänsten kunder

Just nu är det problem med trygghetslarmen i Storfors och många andra kommuner i Sverige. Enligt Bergslagens Räddningstjänst är problemet ännu inte löst.

I Storfors har alla kunder med enbart larm fått ett speciellt telefonnummer att ringa och de personer man inte kunna nå via telefon har fått besök eller kontaktats via anhöriga.

Beredskapsnumret dit anhöriga eller den som har larm kan ringa är 0550-652 71.

Hemtjänsten har förberett för extra besök hos de personer som har stora behov. Även under natten kommer extra tillsyn att ske om larmleverantören inte lyckas lösa problemen.

- Vi känner att vi har situationen under kontroll och våra kunder ska kunna känna sig trygga. Hemtjänstpersonalen har kontaktat dem idag och kommer även att följa upp detta under morgondagen, säger enhetschef Yvonne Frank Ljungberg, som hoppas på en snabb lösning.

Senast publicerad av Eva Wiklund