Logotype för Storfors kommun

Storfors bygger ut för ensamkommande barn

Verksamhetschef Ingmarie Thyr och Hans Jildesten, ordförande för Stiftelsen Björkåsen, är nöjda med fastighetsaffären.

Verksamhetschef Ingmarie Thyr och Hans Jildesten, ordförande för Stiftelsen Björkåsen, är nöjda med fastighetsaffären.

Nu har Stiftelsen Björkåsen köpt huset Kavaljeren av Structo. Syftet är att bygga om huset till ett hem för ensamkommande barn, eftersom det nuvarande boendet på Hammargatan redan är för trångt.

- Det kommer att bli en väldigt fin anläggning med stora sällskapsutrymmen, säger verksamhetschef Ingmarie Thyr, som räknar med närmare 30 barn ska rymmas i boendet. I källarvåningen finns bastu och utrymmen för exempelvis biljard och pingis. Även en liten mekarverkstad skulle kunna inrymmas.

I huset, som ligger tvärs över vägen från ICA, finns kök, matsal och samlingssalar. Inom kort kommer det att renoveras för att rymma 25-talet enkelrum och man kommer även att ställa i ordning några separata lägenheter med egen ingång.

- Det blir så kallade utslussningslägenheter för de ungdomar som fyllt 18, ett första steg innan de flyttar till eget boende, säger Ingmarie Thyr.

Storfors kommun har idag ett avtal med Migrationsverket att tillhandahålla sju asylplatser för ensamkommande barn i åldrarna 13-15 år. Om barnen beviljas permanent uppehållstillstånd sker detta i regel inom tre månader och då blir en asylplats ledig enligt Migrationsverkets regler. Kommunen har dock fortsatt ansvar även för de barn som fått uppehållstillstånd, vilket betyder att antalet barn hela tiden ökar.

Idag har kommunen elva barn i boendet på Hammargatan och köper dessutom lika många platser i familjehem eller i andra kommuners boendeanläggningar.

- Det blir enklare rent organisatoriskt och även ekonomiskt fördelaktigt när vi själva kan ta hand om alla de barn som tilldelas plats hos oss. Idag får vår personal resa till andra boenden för att besöka de barn vi har ansvar för, säger Ingmarie Thyr.

Boendet beräknas stå klart under mars månad, och då räknar kommunen med att kunna ta emot alla nya placeringar i egen regi. Däremot kommer man inte att flytta hit de barn som idag är placerade på andra ställen eftersom de redan har rotat sig där

Stiftelsen Björkåsen köpte huset för 2,5 miljoner kronor och kommunstyrelsen har fattat beslut om ett hyreskontrakt på fem år med Stiftelsen. Efter de fem åren kommer Stiftelsen att ha fått full täckning för köpesumman och kostnaderna för ombyggnation och renovering.

- Vi har haft några förfrågningar om huset, men det känns bra att det nu kommer till god användning för kommunen, säger Göran Larsson, platschef för Structo.


FAKTA OM ENSAMKOMMANDE BARN SOM SÖKER ASYL

Från och med 1 januari 2014 har Migrationsverket möjlighet att anvisa ensamkommande barn till alla kommuner i Sverige – detta oavsett om kommunen har ett avtal med Migrationsverket eller ej. Det finns alltså ingen valfrihet när det gäller detta. Beslut om lagändringen (1994:137) fattades av den svenska riksdagen där 263 ledamöter sa ja till lagändring och 18 sa nej. Fördelen för de kommuner som HAR ett avtal är att de kan planera verksamheten vad det gäller personal och lokaler, samt få bättre kontroll på antal barn och deras ålder. Storfors kommun har tecknat ett avtal på sju barn mellan 13 och 15 år, men eftersom ansvaret för barnen kvarstår även när de fått permanent uppehållstillstånd så blir antalet med tiden större.
2013 sökte 3852 ensamkommande barn asyl i Sverige och 65 % av dessa fick permanent uppehållstillstånd. Prognoserna pekar på att antalet fortsätter att öka.
Här, på Migrationsverkets webbplats, kan man läsa mer om lagändringen och om det mesta som rör ensamkommande barn.
http://www.migrationsverket.se/.../Om-ensamkommande-barn... Länk till annan webbplats.
På regeringskansliets sida finns statistik:
http://www.regeringen.se/sb/d/9688/a/167610 Länk till annan webbplats.

Senast publicerad av Eva Wiklund