Logotype för Storfors kommun

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Insatsen ger den funktionsnedsatta möjlighet till rekreation och miljöombyte, samtidigt som anhöriga ges möjlighet till avlastning.  

Korttidsvistelsen ska främja den personliga utvecklingen, stärka självständigheten och ge möjlighet att knyta nya sociala kontakter.

Korttidsvistelsen kan vara i ett korttidsboende eller hos en korttidsfamilj. I Storfors har vi korttidsfamiljer

Förutom meningsfull fritidssysselsättning kan det vara en förberedelse inför en framtida flytt till ett eget boende.

Kontakt

Ansökan behandlas av vår LSS-handläggare som utreder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kontakta vår LSS-handläggare för mer information eller ansökan. Läs mer här>

Kontakt

Enhetschef
Jessika Andersson
Tel. 0550-652 55

LSS-handläggare
0550- 651 56

Senast publicerad av Sofia Axén