Logotype för Storfors kommun

Ansöka om stöd och service

Behöver du hjälp och stöd i hemmet, är i behov av äldreboende (vård- och omsorgsboende) eller behöver du förändra den hjälp du redan har? Kontakta biståndshandläggare eller ansök via E-tjänster. Se kontaktinformation och länkar till höger.

Utredning av behov

Biståndshandläggare tar emot din ansökan och tar sedan kontakt med dig för att få information. Biståndshandläggaren och du går tillsammans igenom vilka behov av (bistånd) stöd och service som du har och hur du bäst ska få detta tillgodosett. Uppgifterna sammanfattas sedan i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på.

Din ansökan prövas sedan individuellt. Det innebär att det är just dina behov av stöd ska prövas. I den bedömningen vägs bland annat in vad du klarar själv och vilket stöd du kan få av andra.

Beslut om stöd och hjälp

Handläggningstiden kan variera beroende på vad du ansöker om. Stora utredningar som exempelvis särskilt boende där handläggaren behöver få in läkarintyg eller andra bedömningar kan ta längre tid.

När utredningen är klar och bedömningen är gjord fattas ett formellt beslut. Det är din biståndshandläggare som fattar beslutet enligt Socialtjänstlagen på delegation av ansvarig nämnd. Beslutet skickas hem till dig. Beslutet och nödvändig information kommer att lämnas över till de som kommer att hjälpa till med de insatser som du fått beviljade. De tar sedan kontakt med dig.

Om du inte talar svenska eller förstår svenska har du rätt att begära tolkhjälp. Du kan begära att få beslutet översatt. Om du är synskadad kan du begära att få beslutet uppläst. Rätt till tolk har också du som är allvarligt hörsel- eller talskadad. Denna service är kostnadsfri.

Om du vill överklaga

Du kommer att få ett skriftligt beslut på din ansökan. Får du helt eller delvis avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Av beslutet ska det framgå vilken hjälp du kan få eller varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet.

Din överklagan skickar du till din biståndshandläggare som får en möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter samt att kunna ändra beslutet om nya fakta framlagts. Om inte myndigheten ändrar något går det vidare till förvaltningsrätten.

Biståndshandläggaren kan hjälpa dig att överklaga. Din överklagan ska ha inkommit till biståndshandläggaren inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. Att överklaga och få sin sak prövad i förvaltningsrätten är gratis.

Om du inte får rättelse i förvaltningsrätten kan du begära prövningstillstånd i kammarrätten.

Läs mer om att överklaga ett beslut>

Kontakt

Biståndshandläggare

Sandra Zettergren
sandra.zettergren@storfors.se

Telefonnummer: 0550-651 11
Telefontider:Mån, tis, tors, fre 08.30-09.30 samt ons 13.00-14.00

Sara Rothelius
sara.rothelius@storfors.se

Telefonnummer: 0550-651 73
Telefontider:Tis samt fre 08.30-09.30

 Senast publicerad av Ellen Johansson