Logotype för Storfors kommun

Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Upplever du dig diskriminerad eller trakasserad? Kontakta Brottsförebyggande Centrum i Värmland. Vi arbetar med antidiskrimineringsverksamhet och ger dig kostnadsfri råd och stöd. Vi har tystnadslöfte och rådgivning kan ske via telefon/e-post eller ett personligt möte.

Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) driver Antidiskrimineringsverksamheten som syftar till att förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi arbetar på flera olika plan i samhället genom avgiftsfri rådgivning för enskilda och utbildningsinsatser vid offentlig såväl som privat och ideell sektor. Vi verkar även opinionsbildande och är en självklar aktör i Värmland att vända sig till i frågor som rör diskriminering och mänskliga rättigheter. BFC är en ideell idéburen organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden.

Vad är Brottsförebyggande Centrum i Värmland?
BFC får stöd av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att arbeta mot diskriminering och för lika rättigheter. Detta gör vi bland annat genom kostnadsfri rådgivning till enskilda som upplever sig diskriminerade och dels genom utbildning. BFC är en ideell förening där Storfors kommun är medlem.

Kontakt
Telefon: 070-788 59 31
Mail: diskriminering@bfciv.se
Öppettider: måndagar 13:30-15:00, tisdagar 10:00-11:00

Kontakt

Brottsförebyggande Centrum i Värmland
Tel 070-788 59 31
Mail diskriminering@bfciv.se

Länkar


Senast publicerad av Eva Wiklund