Logotype för Storfors kommun

Värmlands museum i Storfors vecka 43

Storfors kyrka  Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands museum

Storfors kyrka Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands museum

Värmlands Museum gör i oktober sin sjunde utflykt ut i länet inom satsningen ”Värmlands Museum c/o”. Under en vecka (vecka 43) finns exempel från museets verksamhet på plats i Storfors kommun. Länsmuseet kommer att arbeta med inventeringar och dokumentationer, möten med representanter från kommun och föreningsliv samt ge råd och hålla föredrag.

– Vi hoppas att kontakterna leder till att vi kommer närmare de lokala frågorna och kan lära oss ännu mer om kommunen. Ökad kunskap om varandra, kommun, lokalt föreningsliv och institution, kan främja samverkan och regional utveckling säger Susanne Olsson, enhetschef på Värmlands Museum.

Några av aktiviteterna under veckan:

Utställningar i biblioteket i Storfors Subtopia

Bilder av Storfors under rubriken ”Subtopia” ställs ut i Folkets hus, utanför biblioteket. Den moderna tidens bostäder och samhällen växte fram i snabb takt under 1950-talet. Även de små orterna omvandlades. Bra eller dåligt? År 1958 visades utställningen ”Subtopia” på Värmlands Museum. Värmland var på väg att delvis förfulas genom den höga byggtakten, menade man. Skräpigt, oordnat och ogenomtänkt kunde det bli. Men goda exempel framhölls också i den stora bildserie som togs fram.

Vi vill gärna veta mer om motiven. Skriv till oss och berätta! Vill du veta mer om bildserien? Kontakta Andreas Hansen 054-701 19 28, andreas.hansen@varmlandsmuseum.se

Värmländska hem

Inne i bibliotekets lokaler finns en liten monter med smakprov ur en av pärlorna i museets samlingar. Sigrid Kjellin reste under 1930- och -40-talen runt i Värmland och avbildade möbler, husgeråd och föremål i värmländska hem. Den samling akvareller som blev resultatet utgör en kulturhistorisk skatt och några exempel på bilder med motiv från hem och gårdar i Storfors finns att bese under veckan. Vill du veta mer om Sigrid Kjellins akvareller? Kontakta Linda Höglund 054-701 19 50, linda.hoglund@varmlandsmuseum.se

Samtidsdokumentation

Värmländsk vardag i Storfors dokumenteras i ljud och bild. Vi kommer att följa arbetet med nedmonteringen av den för orten så betydande rörindustrin, göra personporträtt med bordtennisspelande ungdomar och fånga in en av de större samtidsfrågorna i Sverige just nu med porträtt av nyanlända svenskar. Vill du veta mer om museets dokumentationsarbete? Kontakta Lars Sjöqvist 054-701 19 44, lars.sjoqvist@varmlandsmuseum.se

Inventering av interiört måleri

Finns det dekormålade interiörer i Storfors? Värmlands Museum inventerar interiört måleri i både offentliga och privata byggnader i länet. Arbetet syftar till att samla in kunskap om och visa upp denna konstart, fröjd för ögat och ofta symboliska inredningsteknik som finns på många ställen runt om i länet. Museet vill med inventeringen även inspirera till bevarande och rekonstruktioner och inspirera till nytänkande för de som vill måla idag.

Känner du till interiört måleri i Storfors?

Kontakta konservator Anna Lindblom 054-701 19 29 eller anna.lindblom@varmlandsmuseum.se

Intressanta platser och berättelser

Vi kommer även att söka mer kunskap om till exempel kommunens industrihistoria, byggnadsminnen, intressanta platser, levnadsöden och berättelser.

Vi vill gärna komma i kontakt med personer som kan visa och berätta. Har du något att berätta eller känner du till någon vi borde träffa?

Kontakta Mattias Libeck 054-701 19 13, mattias.libeck@varmlandsmuseum.se

Program vecka 43

Tisdag 20 oktober kl. 18.00, biblioteket i Storfors
FÖREDRAG. Bebyggelsemönster i Värmland under 9000 år En särskild studie kring Storfors, Hans Olsson, arkeolog vid Värmlands Museum

Onsdag 21 oktober kl. 13.00 - 16.00, biblioteket i Storfors
RÅDGIVNING. Konservatorns tips och råd Vad fel material kan ställa till med i våra hem, Anna Lindblom, konservator vid Värmlands Museum

Torsdag 22 oktober kl. 18.00, biblioteket i Storfors
FÖREDRAG. Resandefolkets historia Ny kunskap i den värmländska historieskrivningen, Kristin Mikalsen, historiker vid Värmlands Museum.

Torsdag 22 oktober kl. 18.30, biblioteket i Storfors
FÖREDRAG. Vad gör museet med insamlad kunskap?Linda Höglund arkivarie vid Värmlands Museum, ger en introduktion till länsmuseets arkiv och hur man kan ta del av dess innehåll nu och i framtiden.


Senast publicerad av Kristina Elmström