Logotype för Storfors kommun

Uppstart av nyrenoverad led mellan gruva och sluss – söndag 19 juni

Söndag den 19 juni blir det uppstart av restaurerade Rövarleden som löper mellan Bjurbäckens slussar och Silvergruvan i Nykroppa.

På rastplatsen ovanför mytomspunna Rövarkulorna bjuder Storfors kommun på kaffe, festis och grillad korv till alla vandrare mellan klockan 11 och 14.

Glenn Aspnes, ordförande i Skola och välfärdsutskottet, finns på plats tillsammans med andra korvgrillande representanter för kommunen.

Rövarleden har två sträckningar; en syd-nordlig som går mellan Bjurbäcken och Silvergruvan och en öst-västlig som går mellan Bjurbäckens slussar och Badsta Camping. Båda sträckningarna passerar Rövarkulorna innan leden delar sig.

Under våren och försommaren har hela den del av leden som Storfors kommun ansvarar för fått en rejäl upprustning, i ett större projekt där kommunen satsat 1,2 miljoner kronor på upprustning av leder, sjösystem och tätorterna Kyrksten, Lungsund och Storfors.

På Rövarleden, som var först ut, har ett arbetsteam byggt nya spångar och röjt grundligt. Vid rastplatsen ovanför Rövarkulorna har man nu åter utsikt över den vackra Ulverudstjärnen.

Leden är cirka 12 kilometer från Bjurbäckens slussar till Silvergruvan och 14 kilometer från Bjurbäckens slussar till Badsta Camping. Den som vandrar till Badsta Camping passerar också Bockfallshöjden med utsikt över hela Storfors och Jordkullens badplats med sandstrand.

Nytt för i år är att det finns skjutsservice både från Slusscaféet och från Badsta Camping för den som vill parkera sin bil och enbart vandra åt ett håll. Bokas på tel 070-683 43 33 (Badsta) eller 0550-630 26 (Slusscaféet). Att vandra leden från gruvan och neråt blir en bekväm dagstur med mestadels nerför till slussarna och lite backigare om man väljer vägen mot Badsta. Kostnad: 100 kr/person.

Både Hornkullens silvergruva och Slusscaféet vid Bjurbäcken har öppet söndag den 19 juni.

Alternativ: Den som vill gå en kortare tur till Rövarkulorna och rastplatsen ovanför kan ta bilen halvvägs från Storfors till Bjurbäcken och svänga höger vid liten blå skylt mot Rövarkulorna. Fortsätt rakt några kilometer. Cirka 20 minuters promenad till rastplatsen.
Ytteligare en alternativ väg är att svänga av riksväg 26 strax norr om Storfors (mot Miljöbolaget) och fortsätta grusvägen norrut förbi Miljöbolagets anläggningar och sedan vänster upp längs en grusväg. Där vägen slutar på en vändplan finns det skyltat mot Rövarkulorna. Cirka 15 minuters promenad till rastplatsen. Observera att grusvägarna är farbara, men att det krävs försiktighet med tanke på hög mittremsa och stenar.

Senast publicerad av Eva Wiklund