Logotype för Storfors kommun

Idrottsalliansen vill bygga sport- & aktivitetscenter

Illustrerad bild över ny sporthall samt två bilder på personer i möteslokal.

Så här är den planerade hallen tänkt att se ut. Ett par olika möten har hållits med representanter för olika föreningar. Från Alliansen deltar Pierre Österberg, Sven-Erik Rhen och Bengt Enghag (lilla bilden th). Kommunalråd Hans Jildesten ser positivt på satsningen (tv). Illustration: www.karppinen.se

Nu vill Idrottsalliansen i Storfors bygga en mötesplats för idrottsutövare inom många olika områden och i alla åldrar.

En ny, stor hall, planeras mellan Sporthallen och riksväg 26 där både padelbanor, golfsimulator, skyttelokaler och utrymmen för flera föreningar skulle rymmas.

länk till matchi.se

- Vi tror på att skapa ett sport- och aktivitetscenter. Nu har vi tagit ett första steg genom att kontakta föreningslivet i Storfors, säger Sven-Erik Rhen från Idrottsalliansen.

Strax före jul höll Idrottsalliansen och kommunalråd Hans Jildesten ett möte för inbjudna representanter i Kulturhuset. Med tanke på pandemin var antalet deltagare begränsat och ytan stor. Det visade sig finnas intresse från flera olika skytteklubbar, pingisklubben och Lundsbergs golfklubb. Idrottsalliansen planerar också för lokaler där man kan utöva e-sport.

- E-sport är ett perfekt sätt att få ungdomar att besöka hallen och att röra på sig. Väl där så kanske de hittar vidare in i annat föreningsliv, säger Bengt Enghag från Idrottsalliansen.

Kommunstyrelsen i Storfors föreslår kommunfullmäktige att gå in som borgenär för det lån som Idrottsalliansen måste ta.

- Tanken är ju att uthyrning av padelbanor och annan verksamhet ska finansiera driften av hallen, säger Bengt Enghag, som också berättar att man ligger i startgroparna för att söka externa bidrag för själva bygget. En del av insatsen måste dock lånas upp.

- Vi ser ett stort värde i att Idrottsalliansen vill genomföra detta så att vi får en större samlingspunkt och ett sport- och aktivitetscentrum i Storfors. Det kommer att bidra till ett starkare föreningsliv och till ännu mer gemenskap, säger Hans Jildesten.

Den nya hallen kommer att byggas ihop med Sporthallen för att ge besökare tillgång till café och andra faciliteter.

- Det finns ju stor potential för läger och andra samlingar med tanke på att Idrottsalliansen har en fin vandrarhemsanläggning med serveringsmöjligheter i Sporthallen, säger Hans Jildesten.

Den nya hallen planeras att bli 80 x 25 meter med rejäl takhöjd. En del av hallen får två våningar medan den delen där padelbanorna byggs har öppet upp till taket. Under mötet visade Pierre Österberg från Idrottsalliansen ritningar gjorda av lokala arkitekten Hans Karppinen.

- Vi har gjort ett utkast, men det är nu vi kan planera tillsammans med alla intresserade för hur den ska utformas i slutänden, säger Pierre Österberg.

En arbetsgrupp är nu tillsatt och består av Pierre Österberg, Bengt Enghag och Sven-Erik Rhen från Idrottsalliansen och representant från Storfors Kommun i form av verksamhetsutvecklare Ann-Louise Izindre.

Till arbetsgruppen knyts en referensgrupp som utgörs med representanter från övriga föreningar.

Gruppen jobbar just nu med finslipning av lokalernas utformning tillsammans med arkitekten.

Frågan om kommunens borgensåtagande kommer att tas upp under februari månads fullmäktigemöte.

Senast publicerad av Eva Wiklund