Logotype för Storfors kommun

Bokutlåningen i Storfors ökar mest

Biblioteken i Sverige får allt färre besökare, men Storfors bibliotek är ett av dem som går mot trenden.

Under förra året ökade bokutlåningen med hela 22 procent vilket är mest i hela Värmland.

- En stor anledning till ökningen är att vi har jobbat ännu mer utåtriktat än tidigare. Vi har bjudit in skolor och förskolegrupper och vi har arrangerat intressanta föreläsningar, säger bibliotekschef Annica Arvidsson som kan konstatera att det inte bara är antalet utlånade böcker som ökat. Antalet besök har också ökat med hela 25 procent.

- Många kommer för att läsa tidningar eller låna datorer, eller så har de med egen dator och utnyttjar det trådlösa nätet, säger Annica.

Satsningen på kommunens unga läsare har varit stor. Biblioteket har köpt in många nya böcker efter önskemål från förskolorna och man har även arrangerat sagostunder och filmvisning i biblioteket.

Massor av rim- och ramsböcker har cirkulerat runt i kommunen tillsammans med böcker om allt från känslor till djur och teknik.

- Förskolepersonalen har verkligen varit entusiastisk till samarbetet, vilket vi är mycket glada över. Alla vuxna som introducerar barn till läsning ger barnen en stor och viktig gåva, säger Annica.

Biblioteket har även arrangerat föreläsningar för vuxna, om allt från Storfors historia och värmländskt hantverk till psykiska funktionshinder. När Ingemar Eliasson, som var kungens närmaste man, kom och berättade om sin nyskrivna bok, var biblioteket fullsatt.

- Det har varit väldigt uppskattat och ett bra sätt för oss att locka invånarna till biblioteket, säger Annica. Andra populära aktiviteter har seniorsurfen och släktforskningsgruppen varit.

Personalen på folkbiblioteket i Kulturhuset ansvarar även för skolbiblioteket på Vargbroskolan.

- Där har vi bland annat arrangerat läsdagar och delat ut bokpåsar, säger Annica, som är imponerad av pedagogernas sätt att jobba för att skapa intresse för läsning.

- Rektorn i Bjurtjärn berättade att eleverna ”läste som sjutton” efter våra besök. Då känner man sig väldigt nöjd som bibliotekarie, säger hon.

I Värmland är det bara Storfors och Kils bibliotek som ökat sina utlåningssiffror under 2013. Kil med fem procent och Storfors med 22 procent.

Senast publicerad av Kristina Elmström